👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارورزی چهار (4) برای دانشجویان رشته ی راهنمایی ومشاوره مطابق با آخرین سرفصل دانشگاهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارورزی چهار (4) برای دانشجویان رشته ی راهنمایی ومشاوره مطابق با آخرین سرفصل دانشگاهی

فهرست مطالب

چکیده3

مقدمه6

فصل اول: فرآیند درس پژوه ای وتوسعه حرفه ای آن 7

اهداف آموزش تفکر وسبک زندگی10

سبک زندگی8

تعریف واهمیت آموزش آداب و مهارت های زندگی9

اهداف آموزش آداب و مهارت های زندگی در پایه ی هفتم10

رویکرد حاکم بر برنامه ی درسی آداب ومهارت های زندگی12

ساختار برنامه ی درسی آداب ومهارت های زندگی13

طرح درس شماره ی یک12

طرح درس شماره ی دو15

فصل دوم :گزارش روایتی21

گزارش روایتی شماره ی یک2 2

گزارش روایتی شماره ی دو23

منابع ومآخذ24

مقدمه

تفکر یعنی پردازش ذهن روی اطلاعاتی که از طریق مشاهده کردن،خواندن،شنیدن،تجربه کردن،گفت وگو ،لمس کردن ،بوییدن وحتی چشیدن وارد ذهن می شود تا انسان براساس آن ها بتواند حقیقت موضوع یا مساله را درک کند.به عبارت دیگر،ازیک سری مقدمات نتایجی را به روش حل مسله،قیاس،استقرا،آزمایش  ،همه جانبه نگری وخلاقیت ذهنی درک کند.هر چند که همه ی موضوعات درسی به دنبال پرورش تفکرهستند وآموزش تفکر به یک درس خاص اختصاص نداد،اما برنامه ی تفکر وسبک زندگی که ادامه ی درس تفکر و روش تحقیق و مطالعات اجتماعی در دوره ی ابتدایی است به طور خاص به آموزش این دو می پردازد.

سبک زندگی چیست؟

شیوه ی خاص وانتخابی یک ملت ،قوم،گروه یا فرد،تحت تاثیر خانواده،تجربیات شخصی،باورها،افکار،فرهنگ،میزان درآمد،جنسیت یا پایگاه اجتماعی وطبقاتی است که افراد برای خود انتخاب می کنند.منظور از زندگی نوعی تداوم وتلاش فرد برای ادامه ی حیات براساس مجموعه ای از باورها،مقدورات،امکانات وعلاقه هاست،زندگی انسان در هر لحظه ممکن است شکسته شود یا تکامل یابد.منظور از تکامل زندگی ارتقای موقعیت ،بینش ها وبصیرت ها ،مهارت ها ونگرش ها از وضعیتی پایین تر به سمت موقعیتی برتر یا بهتر است.

فصل اول :فرآیند درس پژوهی وتوسعه حرفه ای

اهداف آموزش تفکر عبار ت اند از:

* کسب صلاحیتها و مهار تهای تفکر و اندیشیدن.

* آشنایی با صفات و ویژگی های منش تفکر صحیح.

* کسب بصیرت و بینش عمیق نسبت به امور و پدیده ها.

صلاحیتها و مهار تهای تفکر در این برنامه عبارت اند از: تخیل وتصور ذهنی، تفکر حل مسئله، تفکر نقاد و خلاق، تفکر همه جانبه، تفکراستقرایی و تفکر قیاسی.

سایر مهار تهای تفکر نیز این موارد هستند: پرسشگری، استدلال،مشاهده، تجزیه و تحلیل، قضاوت براساس شواهد، قضاوت براساس نظام معیار و تصمیم گیری.

صفات و ویژگیهای منش تفکر شامل صفات فردی و صفات اجتماعی است.

منظور از کسب صفات فردی این است که فرد:

 در همه حال اهل تفکر باشد.

 یک موضوع و مسئله را نقد کند.

 را ه حلهای بدیع و نو ارائه کند.

 یک موضوع و مسئله را همه جانبه بررسی و تجزیه و تحلیل کند.

 شجاعت بیان آرا و نظرات خود را داشته باشد.

 در صورت پی بردن به اشتباه، در تغییر نظر خود شجاعت داشته باشد.

 با طرح سؤال دانش خود را توسعه بخشد.

 از مغالطه بپرهیزد و براساس شواهد و دلایل اظهارنظر کند.

منظور از کسب صفات اجتماعی در اندیشه و تفکر این است که فرد:

 در مباحثات نوبت را رعایت کند.

 بتواند هیجانات خود را کنترل کند.

 به سخنان دیگران گوش بسپارد.

به عقاید دیگران احترام بگذارد و با استدلال نظرات مخالف را رد کند.

پکیج گزارش کارورزی (4) چهار دانشگاه فرهنگیان + پروژه یا کارنمای دانشجو معلم

گزارش کارورزی (4) چهار دانشگاه فرهنگیان + پروژه یا کارنمای دانشجو معلم این پکیج شامل چهار نمونه گزاش کارورزی چهار و هم چنین دو نمونه پروژه یا کارنمای پایانی دانشجو معلم می باشد که در ماه اردیبهشت سال 96 تهیه و تنظیم گردیده اند. قابل استفاده رشته های ...

قیمت:10,000 تومان

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کشاورزی،خلاصه اي از كشت و پرورش درخت سيب دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مجتمع مسکونی (طرح معماری 5 ) پاورپوینت آشنایی با داروی آل تیب پاورپوینت کانسپت حقوق و مديريت ثبت اختراع (تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع )