👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش اردوي علمي زمين شناسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش اردوي علمي زمين شناسي

گزارش اردوي علمي زمين شناسي

شرح بازديد :

سفر علمي خود را در ساعت 7:45 از مقابل درب دانشكده آغاز كرديم .

در ابتدا اين سفر با دستگاهي به نام كمپاس آشنا شديم . كمپاس وسيله اي است كه بوسيلة آن امتداد و مقدار شيب يك لايه را مي توان تعيين كرد . (شيب : زاويه اي است كه هر خطي در صفحه با تصوير خودش در افق تشكيل مي دهد كه به زاويه اي كه بين خط بزرگترين شيب در صفحه با تصوير خودش در افق تشكيل مي شود شيب حقيقي مي گويند .

امتداد : زاويه اي است كه فصل مشترك يك لايه با يك صفحه ي فرضي افقي نسبت به شمال مي سازد . طرفي از عقربه كه سيم پيچيده شده است جنوب و طرف مقابل آن شمال را مشخص مي كند . از تراز كردي براي تعيين امتداد و از تراز استوانه‌اي (لوبيايي) براي تعيين شيب استفاده مي كنيم . براي تعيين مقدار شيب كمپاس را باز كرده لبه‌آنرا برسطح لايه بندي قرار داده توسط دكمه كنترلي كه پشت كمپاس قرار داد تراز استوانه اي (لوبيايي) را تنظيم كرده و از روي نقطه سفيدي كه در قسمت جلوي تراز لوبيايي وجود دارد و بر روي يكي از اعداد درجه بندي شده قرار دارد ، مقدار شيب را مي خوانيم . براي تعيين امتداد ابتدا كمپاس را به صورت كاملاً افقي قرار داده تا تراز كروي تنظيم شود . سپس توسط دكمه اي كه روي كمباس قرار داد آنرا قفل مي كنيم و بعد امتداد را از روي عقربه نسبت به امتداد شمال جنوب مي خوانيم .

در مسير رفتن به خمين از مقابل كوههاي منطقه گردو عبور كرديم كه به صورت لايه لايه و متورق بودند كه به آنها شيل شيستي گويند . در ساعت 8:15 در همان مسير پياده شديم و نمونه اي شيل برداشتيم . اكثر شيل هاي موجود در اين منطقه هوازده شده بودند . شيل ها ازگروه سنگ هاي دگرگون شد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C.Detmer ترجمه هاشمی اصل و مشحون جزوه درس عربی 1 و 2 تحقیق تجزیه و تحلیل - طراحی و تجزیه و تحلیل و نمودارهای سیستمهای یک شرکت تولیدی تحقیقی در مورد تبخیر کننده ها ورزش هاي عضلات باسن و ران