👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1377

ماده واحده:

به منظور جذب،آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراكز آموزش عالي و تقويت روحيه همياري، مسؤليت پذيري،بسط فرهنگ و تفكر بسيجي وايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي بسيج دانشجويي دركليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي توسط نيروي مقاومت بسيج و با پشتيباني وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي،دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي،تشكيل،تقويت وتوسعه مي يابد

تبصره 1- به منظور مشاركت بيشتر دانشجويان بسيجي در امور فرهنگي دانشگاه‌ها،مسؤل بسيج دانشجويي آن دانشگاه، مؤسسه ومركز آموزش عالي، عضو شوراي فرهنگي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خواهد بود.

تبصره 2- وزارتخانه هاي دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مكلفند اعتبار موردنياز اجراي اين قانون رادر سال 1377 از رديف تقويت بنيه دفاعي 3041 .ن سرانه بسيج دانشجويي واز رديف بودجه فرهنگي و پژوهشي دانشگاه‌ها تأمين و براي سالهاي بعد دستگاه‌هاي فوق مكلفند درحدود امكانات عمل نمايند.

تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) مبني بر تشكيل بسيج دانشجويي روز بسيج دانشجويي و شانزدهم دي ماه سالروز شهادت دانشجوي بسيجي« شهيد سيد حسن علم الهدي و همرزمان دانشجوي وي در هويزه» به عنوان روز دانشجوي بسيجي تعيين مي‌گردد.

تبصره 4- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط نيروي مقاومت بسيج با همكاري وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد ستاد كل در صورت تصويب مقام معظم رهبري لازم الاجرا خواهد بود.

آئين نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

مقدمه:

در اجراي تبصره 4 قانون تشكيل،تقويت وتوسعه بسيج دانشجويي(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شوراي اسلامي ) و اختيارات تفويضي مقام معظم رهبري (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئين نامه اجرائي قانون مزبور به شرح ذيل به تصويب مي رسد.

فصل اول: كليات

ماده1- درآئين نامه عناوين زير، جايگزين تعاريف كامل آنها مي گردد:

1/1- فرهنگ وتفكر بسيجي:

مجموعه رفتار، گفتار، روش انديشه را شامل مي‌گردد كه منبعث از مباني انقلاب اسلامي وتعاليم حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است. ايثار، شهادت، عدالت خواهي، حسن سلوك ،عشق به ولايت، حضور در صحنه ها، خير خواهي، خلوص، تعبد ومعنويت از شاخه هاي اين فرهنگ غني است.

2/1- دانشگاه،مؤسسه يامركز آموزش عالي:

كليه دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غير دولتي كه امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.

تبصره: هرواحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه‌هاي دولتي در ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غير دولتي يك مركز يا واحد آموزش عالي مستقل محسوب مي‌شود.

3/1- محدوده دانشگاه‌ها:

عبارت است از كليه فضاهاي دانشگاهي شامل فضاهاي آموزشي، پژوهشي خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشگده.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان) بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی - اجتماعی مدیران پاورپوینت گذرهای پیاده مقاله ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ