👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

موضوع:

پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

فهرست مطالب

مقدمه: علم شيمي

شيمي آلي

نظريه اتمي مواد

پيشرفتهاي شيمي

بعضي اصطلاحات شيمي

ماده در آغاز قرن بيستم

اجزاي اتم

تابش هسته اي

چند قانون پايستگي

نيروها و برهم كنش ها

نگاهي به باغ وحش ذرات

ماده در آغاز قرن بيستم

يكي از مهمترين اصطلاحات در شيمي اتم است كه بعنوان جزء لاينفك ماده هميشه مورد بحث و تحقيق شيميدانان بوده است.

حال در اين مورد خاص ديدگاه هاي موجود درباره ماده را در آغاز قرن بيستم بررسي مي كنيم.

دانشمندان اين زمان، هر وقت كه نمي توانستند نتايج آزمايشها را به كمك نظريه هاي موجود توضيح دهند، يا آزمايش هاي بيشتري انجام مي دادند يا نظريه هاي جديدي مطرح مي كردند. نظريه هاي جديد به ديدگاه هاي مختلفي از ساختار جهان منجر شوند.

در اين گفتار با مباحث زير آشنا خواهيم شد.

• پروتونها، نورتونها، الكترونها و نوترينوها

• اجزاي اتم و هسته

• سه نوع مختلف تابش

• با قواعد پايستگي انرژي، بار الكتريكي و تكانه ( اندازه حركت ) نيز آشنا خواهيم شد.

اجزاي اتم

آزمايش هاي را در فورد: كشف هسته

با آزمايش هاي ارنست را در فورد و همكارانش كه در حدود 1911 در بريتانيا اجرا شدند اين بحث را آغاز مي كنيم. اين دانشمندان براي كشف اجزاي دروني اتمها آنها را با نوعي تابش، به آنها، بمباران كردند. آنها ذرات آلفا را به طور كامل نمي شناختند، ولي مي توانستند آنها را مورد بهره برداري قرار دهند.

نكات اصلي آزمايش عبارت بودند از :

• پولونيم را، كه ماده اي پرتوزاست، به عنوان چشمي ذرات آنها به كار مي بردند. چشمه پولونيم ذرات آن را در همه ي جهات گسيل مي كرد، اما رادفورد فقط ذراتي را كه با هدف برخورد مي كردند مورد توجه قرار دارد.

• براي آشكارسازي ذرات آلفايي كه از هدف خارج مي شدند از پرده اي جابه جا شونده كه با ماده اي به نام سوسوزن رنگ خورده بود استفاده مي شد.

ماده ي سوسوزن بر اثر برخورد دره ي آلفا از خود نور فلاش مانندي گسيل مي كند. بدين سان، رادفورد مي توانست جا پاهاي ذرات آلفا را پس از عبور از هدف مورد بررسي قرار دهد.

نتايج اين آزمايش ها تكان دهنده بودند. در آن هنگام، مدل مورد قبول اتم مدل نان

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با انواع عایق های صوتی(عناصر و جزئیات 2) ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دانشگاه و صنعت (فصل دوم پایان نامه) پاورپوینت طراحی مسیر راه تحقیق مشاركت تجارتي (جوينت ونچر) تحقیق بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟