👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد سیمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد سیمان

سيمانهاي نوع IP , IS,I‌ و P I(PM) II , و III با مواد هوا زا نيز كه با علامت A مشخص مي شود ، ساخته مي شوند.

جدول (2 ـ 8 ) مقادير متوسط تركيبات سيمانهاي پرتلند

سيمان تركيبات سيمان ، درصد

C3S C2S C3A C4AF CaSO4 CaO آزاد MgO پس ماند نامحلول

نوع I 59 15 12 8 9/2 8/0 4/2 2/1

نوع II 46 29 6 12 9/2 6/. 2 1

نوع III 60 12 12 8 9/3 3/1 6/2 9/1

نوع IV 20 46 5 12 9/2 3/0 7/2 1

نوع V 43 36 4 12 7/2 4/0 6/1 1

مقادير حداكثر و حداقل در جدول فوق بر اساس دستورالعمل ASTM C150-84

شكل (2 ـ 4 ) روند افزايش مقاومت بتن هاي ساخته شده با 335 كيلوگرم از سيمانهاي مختلف در متر مكعب بتن ،

سيمان پرتلند معمولي (تيپ I ) ، سيمان اصلاح شده (نوع II ) ، سيمان زود سخت شونده (نوع III ) ، سيمان با حرارت زايي كم ( نوع IV ) و سيمان ضد سولفات (نوع V )

تقسيم بندي سيمانها به تيپ هاي مختلف به اين معني نيست كه سيمان هاي قرار گرفته در يك نوع خاص با يكديگر متفاوت نيستند. بعلاوه خواص بعضي سيمانها به گونه أي است كه مي توان آنها را در چند نوع طبقه بندي نمود. يك نوع سيمان ممكن است خاصيت خواسته شده أي را برآورد نمايد ، ليكن از نقطه نظرهاي ديگر مسائلي را ايجاد كند. به اين دليل بايد تعادلي بين خواص درخواستي بوجود آورده و بعلاوه ملاحظات اقتصادي را نيز منظور داشت.

سيمان نوع 2 مثالي است از سيماني كه اين تعادل در آن رعايت شده است . امروزه روش ساخت سيمان پيشرفت زيادي نموده است و سعي مي شود با توسعه بيشتر آن سيمانهاي مختلف با خواص خواسته شده و مطابق با استاندارد تهيه شود .

سيمان پرتلند معمولي (نوع 1)

اين نوع سيمان معمولترين سيماني است كه در همة موارد به غير از مواردي كه بتن در معرض سولفات موجود در خاك يا آب قرار مي گيرد ، بكار مي رود . استاندارد B S12 : 1978 ضريب اشباع آهك را براي اين نوع سيمان بين 66/0 و 02/1 محدود مي كند . اين ضريب بر اساس فرمول زير كه عبارات داخل پرانتزها درصد وزني اكسيدهاي تشكيل دهنده سيمان هستند ، قابل محاسبه مي باشد .

آهك آزاد اضافي سلامت سيمان را به مخاطره مي اندازد ، لذا بايد محدود گردد . اگرچه در استاندارد ASTM C150-84 محدوديت خاصي براي آهك توصيه نشده است و ليكن مقدار آهك آزاد معمولاً كمتر از 5/0 درصد مي باشد .

ساير مشخصات استاندارد در زير خلاصه مي شود .

BS 12:1978 ASTM C 150-84

مقدار اكسيد منيزيم % 4 >

% 6 >

پس ماند نامحلول % 5/1 > %75/0 >

افت سرخ شدن % 2 > % 3 >

مقدار گچ ( بصورت So3 ) وقتي كه درصد C3A :

% 5 > % 5/2 -

% 5 > % 3 -

% 8 > - % 3

% 8 > - % 5/3

طي سالها توليد سیمان نوع 1 ، تغييراتي در مشخصات آن پديد آمده است . در مقايسه با 40 سال قبل سيمانهاي جديد C3S و ريزي بالاتري را دارا مي باشند . استاندارد B S 12:1978 حداقل سطح مخصوص 225 m2/kg را مشخص مي كند . در نتيجه مقاومت فشاري 28 روزه سيمانهاي جديد بيشتر بوده ولي افزايش مقاومت دراز مدت آنها كمتر است . نتيجة عملي اين تغييرات اين است كه بايد انتظار مقاومت بيشتر با زمان را در سيمانهاي جديد تا حدي تقليل داد . اين نكته مهمي است كه بايد در نظر داشت بخصوص كه امروزه مقاومت 28 روزه معمولاً اساس سنجش قرار مي گيرد .

سيمان پرتلند نوع 1 معمولترين سيماني است كه داراي مرغوبيت بالايي است و امروزه در مقياس وسيعي در جهان مصرف قرار دارد .

سيمان پرتلند زود سخت شونده ( نوع 3 )

همانطوريكه از نام سيمان پيداست مقاومت اين سيمان به سرعت افزايش مي يابد . (جدول 2-8 را ببينيد) اين خاصيت به علت درصد بالاي C3S در اين سيمان ( تقريباً 70 درصد ) و ريزي بالا ( حداقل 225 m2/kg ) مي باشد . البته در سالهاي اخير وجه تمايز اين سيمان با سيمان نوع 1 در ريزي بالاي اين سيمان است و اختلاف مابين تركيبات شيميايي آنها ناچيز است . .....................

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای دهان و دندان(کنترل و پیشگیری) پاورپوینت درمورد من بنه هستم پاورپوینت گنبد علویان همدان دانلود فایل پاورپوینت اشکالات طراحی سازه های فولادی،در حجم 44 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. نقشه برداري چيست