👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق دولت الکترنیک E-Government

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق دولت الکترنیک E-Government

دولت الکترنیک

E-Government

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسأله و ضرورت تحقیق

1-3 هدف تحقیق

فصل دوم

گفتار اول

2-1-1 مقدمه

2-1-2 تعریف دولت الکترونیک

2-1-3 ماهیت دولت الکترونیک

2-1-4 ساختار دولت الکترونیک

2-1-5 مزایای ایجاد دولت الکترونیک

2-1-6 خدمات دولت الکترونیک

2-1-7 زمینه کاربرد دولت الکترونیک

2-1-8 عوامل ایجاد دولت الکترونیک

2-1-9 مونع موجود بر سر راه دولت الکترونیک

2-1-10 اهداف دولت الکترونیک

2-1-11 انواع دولت الکترونیک

2-1-12 شکاف دیجیتالی

2-1-13 برخی نمادهای دولت الکترونیک

2-1-14 تفوت دولت الکترونیک با الگوی سنتی

2-1-15 برخی الگوهای استقرار مرحله ای دولت الکترونیک

2-1-16 مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی

2-1-17 دولت الکترونیک در ایران

گفتار دوم:

2-2-1 مشخصات محل کارآموزی

2-2-2 تاریخچه شرکت

2-2-3 مأموریت شرکت

2-2-4 فعالیت های انجام یافته در زمینه مدیریت راهبردی

2-2-5 وضعیت فعلی شرکت

2-2-6 چارت سازمانی شرکت

2-2-7 گزارش کارآموزی

فصل سوم

3-1 نتیجه گیری

3-2 ارائه پیشنهادات

واژه نامه

منابع

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

گسترش روز افزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی های ناشی از پیشرفت سریع وشتابان فناوری، وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می نماید.

در مورد دولت چگونگی کارکرد آن ، مکانیزم های درونی و رابطه ی آن با سایر نهادهای جامعه نظیر مختلفی مطرح شده است. علی الرغم تفاوت های روش شناختی این نطریات، همه ی آنها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می بایست برای انجام وظایفش کارآیی خود را بالاببرد. از جمله راه کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستم هایی است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می باشد. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.

این روش زمینه ی بالقوه ای است برای کمک به ایجاد رابطه ی ساده، روان و موثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروهاهای تجاری استفاده کننده. بنابراین وظیفه ی دولت الکترونیکی ارایه اطلاعات و خدمات برخط از طریق اينترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است.

تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می تواند آنها را در قرن21 به موفقیت برساند توجه می کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار می باشند.

در حالیکه شماری از فناوری های کلیدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می شود که باعث یکچارچگی و تغییر شکل در ارئه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت موج شکن‌های انزلی بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چیپس میوه ای