👈 فروشگاه فایل 👉

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

چکيده

بطور كلي تحقيقات انجام شده در رابطه با حفاظه انسان وامر يادآوري معمولا' تحت تاثير يافته هائي بوده است كه به دنبال روشهاي گوناگون يادآوري بوده اند . اگرچه يادآوري را در گذشته مروري آگاهانه بر حوادث تجربه شده تعريف مي كردند ، اما مطالعات انجام شده يكي دو دهه اخير وجود صور وعوامل ديگر موثر در ياد آوري را نيز خاطر نشان مي سازد . يكي از اين اشكال وعوامل موثر پديده نوظهوري بنام « خلاقيت وتاثيرات آن در يادآوري » مي باشد . براساس اين تئوري شخص زبان آموز فقط از طريق درك عميق پديده ها وپردازش اصولي آنهاست كه مي تواند بر حفظ وبقاء حافظه خود اميدوار گردد ومطالب را به نحو احسن به خاطر سپرده ودر مواقع مقتضي بياد آورد . به عبارت ديگر در پردازش اطلاعات جديد هر چقدر درصد تفكر خلاق بالاتر رود درصد يادگيري ومالا' درصد ياد آوري بالاتر خواهد بود.پديده « خلاقيت و تاثيرات آن » تحت شرايط گوناگون به بوته آزمايش نهاد شده ودر طول سه دهه گذشته مورد توجه محققين بوده است . در اين تحقيق تلاش شده است صحت وسقم نتايج اين پديده را در حوزه كاملا' جديدي ( حوزه نحو ويادگيري واحدهاي نحوي ) محك زده واين پديده ( خلاقيت ) را با پديده مقابل آن يعني ( خواندن ) مقايسه نمائيم . فرض براين است كه پديده « خلاقيت » چون بر خلاق بودن زبان آموز وفعاليتهاي ذهني او صحه مي گذارد به يادگيري بهتر وياد آوري آسانتر منجر مي گردد . براي اين هدف ، دو گروه متشكل از 60 آزمودني داشتيم كه بطور تصادفي انتخاب شده وبطور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند . ابتدا يك پيش آزمون اجرا شده ومتعاقب آن جلسه آموزش وتوجيه وبه دنبال آن سه آزمون مختلف به اجراء در آمد كه نتايج هر سه آزمون دلالت بر رجحان وبرتري مدل « خلاقيت » مدل « خواندن » در يادگيري واحدهاي نحوي دارد.نوآوری یک هنر انسانی است و زمانی اتفاق می افتد که افراد با یکدیگر به تعامل می پردازند.انسان هسته مرکزی هر فرایند نوآورانه است. بینش ها ، دلواپسی ها و خواسته هایش سبب شکل گیری ایده های جدید و اتخاذ تصمیمات بی شماری در فرایند تبدیل این ایده ها به ارزش شده است و در نتیجه مدیریت نوآوری عمدتا فرایند مدیریت انسانها و اصول و قوانین و ممارستهایی خواهد بود که فعالیتهای انسان بر آن اساس سازماندهی می شود و این نیازمند تفکر زیاد و برنامه ریزی و آمادگی است.

نکته جالب توجه دیگر اینکه کلمه نوآوری یا innovation دربرگیرنده معانی مختلفی است .اگر از افراد متعددی بخواهید که نواوری را تعریف کنند مسلما با صدها پاسخ متفاوت روبرو می شویدکه علاوه بر داشتن وجوه تشابه مسلما اختلافات زیادی هم بین انها وجود خواهد داشت که البته این حالت در فرایند و پروسه ای که ممکن است آینده سازمان شما را تعیین کند صادق نخواهد بود. بنابراین این ضرورت در این کتاب احساس می شود که کدام نوآوری ها دارای precision مناسبی هستند و کدام نیستند لذا ما باید نوآوری را از یک مشت مفاهیم مربوطه چون خلاقیت، دانش و یادگیری متمایز نموده و هر یک را بروشنی تشریح کنیم.

سئوالات کلیدی :

1. نواوری چیست؟

2. خلاقیت چیست؟

3. دانش چیست؟

4. یادگیری چیست؟

5. پیوندهای میان این مفاهیم کلیدی چه هستند؟

نوآوری

نوآوری یک فرایند است و اگر خوب تحقق پیدا کند نتیجه همان فرایند نیز خواهد بود.بنابراین بین دو مفهوم باید تمایز قایل شویم:

' یک کامپیوتر جدید ،یک قاشق یا یک ایده تجاری، میتواند یک نوآوری باشد که احتمالا طی یک فرایند و پروسه نوآورانه توسعه پیدا کرده اند.'البته بکارگیری این کلمه مهم با دو شیوه متفاوت کار نامطلوبی است و این نشان می دهد که ما چقدر در مباحث زبانی محدود شده ایم .بنابراین زمانی که شما با افراد در سازمانتان درباره نوآوری صحبت می کنید باید بتوانید میان این دو مفهوم نوآوری تمایز ایجاد کنید.ما به فرایند نوآوری اهمیت زیادی می دهیم چرا که فعالیتی است که ارزش های جدیدی را ایجاد کرده و این ارزش ها را به سمت بازار سوق می دهد، به محصولات نوآورانه هم اهمیت فراوانی می دهیم امامهم است که به این نکته هم توجه داشته باشیم که ایده های خوب خودشان نوآوری نسیتند و در عوض زمانی که تاثیر اقتصادی داشته و ایجاد ارزش کنند نوآوری هستند و این زمانی اتفاق می افتد که ایده های خوب برای یک مشتری معنی دار باشد ( این معانی درصورتی نوآوری خواهد بود که مشتری اینگونه فکر کند).این دیدگاه نوآوری متمایل به اقتصادها و کسب و کار ها و همه سازمانهایی است که باید برای بقای خودشان رقابت کنند مثل دولتها ، NGO هاو سازمانهای غیرانتفاعی.در دنیای کسب و کار ، ایده ها مواد اولیه نوآوری هستند و بعنوان نتیجه یک فرایند نوآوری محسوب می شوند.همانطور که ما بین فرایند نوآوری و و پی آمدهای آن تمایز قایل می شویم باید بین انواع مختلف نوآوری نیز تمایز قایل باشیم.همانطور که در فصل اول مشاهده کردیم، برخی نوآوریها اصلاحات و بهبودهای کوچکی هستند که

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برخود شکوفایی و بخشودگی دانشجویان-پایان نامه ارشد رشته مشاوره دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی در مدیریت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تاریخچه و ابعاد سایستگی و شایستگی محوری مقایسه افسردگی بین دانشجویان عادی و نابینا پاورپوینت تحلیل بیمارستان (نمونه های خارجی)