👈 فروشگاه فایل 👉

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

ارتباط با ما

... دانلود ...

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال در بورس شناسايي ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری مقاله لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان