👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برخود شکوفایی و بخشودگی دانشجویان-پایان نامه ارشد رشته مشاوره

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برخود شکوفایی و بخشودگی دانشجویان-پایان نامه ارشد رشته مشاوره

پژوهش حاضر به منظور تعیین  اثر بخشی آموزش مهارت­های زندگی برخود شکوفایی و بخشودگی دانشجویان در سال تحصيلي 94-93 انجام شده است. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل است. ابتدا هر دو پرسشنامه (خودشکوفایی و بخشودگی) روی دانشجویان متاهل دورة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران  اجرا شد و دانشجویانی که خودشکوفایی و بخشودگی آنها پایین‌تر از سطح متوسط بودرا مشخص کرده، از بین آنها 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب كرده و سپس يك گروه به حكم قرعه به عنوان گروه آزمايش(25نفر) و گروه ديگر به عنوان گروه گواه (25نفر)تعيين شدند.متغیر مستقل ( آموزش مهارت­های زندگی) روی گروه آزمایش طي 8 جلسه 90 دقیقه‌ای اجراشد و بعد از آخرین جلسه برای هر دو گروه پرسشنامه هاي خودشکوفایی و بخشودگی در مرحله  پس آزمون اجرا شد. یافته‌ها بر اساس آزمون‌های آماری تحلیل كو واریانس بین گروهی تجزیه و تحلیل شدند.ضمن تایید فرضیه‌های پژوهش نتایج نشان دادند كه آموزش مهارت‌های زندگی ميزان خود شكوفايي و بخشودگی را دربين دانشجويان مورد مطالعه افزایش داده است و از نظر آماری نیز معنادارمی باشد. 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف ویژه

سؤالات تحقیق

فرضيه‏هاي تحقیق

متغيرها

تعریف مفهومی متغیرها

تعریف عملیاتی

فصل دوم: کلیات پژوهش

در زمینه آموزش مهارتهای زندگی

- مفهوم مهارت‌های زندگی

تعریف مهارت‌های زندگی از دیدگاه‌های مختلف

- مهارتهای زندگی از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف

نظریه تحول کودک و نوجوانان

الف) تغییرات جسمانی

ب) تحول شناخت اجتماعی

پ) تحول شناختی

ت) تحول اجتماعی و زمینه خانوادگی

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه نفوذ اجتماعی

نظریه حل مسأله شناختی

نظریه خطر و جهندگی

نظریه ساخت‌گرایی روان‌شناسی

آموزش مهارت‌های زندگی

الگوی تحولی مهارت‌های زندگی

مرحله خطر

مرحله فرایند

نقش آموزش مهارت‌های زندگی در قرن 21

مهارت‌های زندگی چیست؟

اهمیت مهارت‌های زندگی

تاریخچه مهارت‌های زندگی

تاریخچه مهارت‌های زندگی در خارج از کشور

تاریخچه مهارت‌های زندگی در ایران

ده مهارت اصلی زندگی

مهارت‌های مربوط به ارتباط بین‌فردی / روابط انسانی

مهارت حل مسأله و تصمیم‌گیری

مهارت خلاقیت

1- آمادگی

2- نهفتگی

3- اشراق

4- اثبات

مهارت برقراری ارتباط مؤثر

مهارت تفکر نقادانه

مهارت مدیریت استرس

مهارت مدیریت هیجانات

مهارت همدلی

مهارت کنترل خشم

مهارت خودآگاهی

مهارت حل تعارض

گرایش، دانش و مهارت

الف) گرایش

ب) دانش

ج) مهارت

1- مهارت خودآگاهی

2- مهارت همدلی

3- مهارت تصمیم‌گیری

4- مهارت حل مسئله

5- مهارت مقابله با هیجانات

اهداف برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بزرگسالان

اهداف آموزش مهارت‌های زندگی

1- ارتقای بهداشت روانی و پیشگیری اولیه

2- توانمند کردن افراد

3- تحقق توانایی‌های بالقوه و انطباق با تغییرات زندگی

محتوای برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی

روش‌های آموزش مهارت‌های زندگی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار مالی، تاریخچه بورس و اوراق بهادار، دارایی، اجزای بازده (فصل دوم) پاورپوینت تشویق حضور درمان جو در گروههای آموزش مهارت های اجتماعی (12 اسلاید) مقاله مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با مديريت عملكرد دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان ن