👈 فروشگاه فایل 👉

ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك

ارتباط با ما

... دانلود ...

ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك

ایمنی در آزمایشگاه

كروماتوگرافي روي قشر نازك

يك كاغذ صافي كه داراي ابعادي حدود 100*150 ميلي متر است در يك بشر 150 ميليمتري يا يك ارلن 250 ميلي‌ليتري دهانه گشاد به طوري كه در شكل 5 نشان داده شده، قرار دهيد. بايد به اندازه كافي حلال مورد نظر در ظرف ريخت تا حدود 5 ميلي‌متر از عمق ظرف پر شود. درب اطاقك را به طور كامل بسته و لااقل 15 دقيقه به حال خود بگذاريد تا تعادل بين فاز بخار و مايع در سراسر ظرف برفرار گردد. چوب پنبه براي درب ارلن ماير و صفحه‌اي از آلومينيوم براي پوشاندن بشر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

تهيه صفحات

صفحات 25*75 ميلي متر ر ا به طور كلي به8 وسيله صابون و آب تميز كرده و با آب و سپس با متانول آب كشيده و بگذاريد به طور كامل خشك شود.

محدول يكنواختي از 35 گرم سيليكاژل جي و 100 ميلي ليتر

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مسجد کبود تبریز تحقیق آشنايي با معدن تحقیق مقاومت سازه در مقابل آتش نظريه اعداد دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب