👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کوتاه دستمزد و حقوق پرداختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کوتاه دستمزد و حقوق پرداختی

دستمزد و حقوق پرداختی

حداقل دستمزد قانونی

اکثر کارکنان باید از حداقل دستمزد قانونی (National Minimum Wage) برخوردار شوند. از اول آوریل 2003 برای کارکنانی که سن آنها 22 یا بیشتر باشد حداقل دستمزد قانونی چهار پوند و نیم در ساعت است. برای افراد بین 18 تا 21 و همینطور افراد مسن تر که در حال گذراندن دوره آموزشی در آغاز شش ماهه اول کارشان هستند این دستمزد حداقل سه پوند و هشتاد پنس است.

برداشت از دستمزد

کارفرمای تان فقط در صورتی می تواند از دستمزد شما چیزی کسر کند که:

• یا در قانون مجاز شده و یا قراردادتان آن را مجاز کرده، بعنوان مثال مانند برداشتی از بابت مالیات بر درآمد و پرداخت مالیات بابت بیمه های اجتماعی (شما باید قبل از اینکه مبلغی از حقوق تان کسر شود، یک نسخه از قرارداتان را داشته باشید)؛

• شما بطور کتبی با چنین برداشت هایی موافقت کرده باشید؛

• به شما پول اضافی پرداخت شده است.

این در مورد همه کارکنان صدق می کند. دستمزدها شامل پاداشتی ها، حق کمیسیون، دستمزد دوره تعطیلات، دستمزد قانونی دوره بیماری، دستمزد قانونی دوره زایمان، و پرداختی دوره بیکارسازی میشود. اگر شما پذیرفته اید که بیمه بازنشستگی بپردازید آن نیز ممکن است از حقوق تان برداشته شود.

مالیات بر درآمد و بیمه های اجتماعی

میزان مالیات بر درآمد و بیمه های اجتماعی در اول هر سال مالی که روز 5 آوریل است تغییر می کند. ارقامی که در اینجا آمده مربوط به سال مالی 04-2003 هستند.

مالیات ب

👇محصولات تصادفی👇

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی پاورپوینت برج قابوس پاورپوینت بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی جوین سبزوار (21 اسلاید) تحقیق دربار ه ی آهن Iron