👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى استانداردهاى حسابدارى

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى استانداردهاى حسابدارى

اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى

استانداردهاى حسابدارى

استاندارد حسابداري شماره 19 : ترکيبهاي تجاري

استاندارد حسابداری شماره 19

ترکیبهای تجاری

(تجديدنظر شده 1384)

فهرست مندرجات

شماره بند

 پيشگفتار (5) – (1)

¢ استاندارد حسابداري شماره 19 ” ترکيبهاي تجاري“

• هدف‌ 1

• دامنه کاربرد 8-2

• تعاریف 9

• روش حسابداری 11- 10

• کاربرد روش خرید 53 -12

ـ تشخیص واحد تحصیل‌کننده 17-12

ـ بهای تمام شده ترکیب تجاری 22-18

تعدیل بهای تمام شده ترکیب براساس رویدادهای آتی 24-23

ـ تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری 53-25

داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده 33-30

تعیین ارزش منصفانه داراییها و بدهيهاي قابل تشخیص 34

سرقفلی 49-35

شناسايي 37-35

استهلاک 49-38

قابليت بازيافت مبلغ دفتري – زيانهاي کاهش ارزش 49

مازاد سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و

بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده نسبت به بهای تمام شده 51-50

خريد مرحله‌اي سهام 53-52

• افشا 60-54

• تاریخ اجرا 61

• مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری 62

¢ پيوست : مباني نتيجه‌گيري

استاندارد حسابداری شماره 19

ترکیبهای تجاری

(تجديدنظر شده 1384)

پيشگفتار

(1) استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تاريخ ................ توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 19 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ ................. و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.

دلايل تجديدنظر در استاندارد

(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

تغييرات اصلي

(3) طبق استاندارد قبلي واحدهاي تجاري براي انجام ترکيبهاي تجاري مجاز به استفاده از دو روش خريد و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جديد روش اتحاد منافع حذف شده است.

(4) در استاندارد تجديدنظر شده، سهم اقليت براساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص واحد تجاري فرعي محاسبه مي‌شود. در استاندارد قبلي، سهم اقليت براساس مبلغ دفتري محاسبه مي‌شد.

(5) مازاد سهم واحد تحصيل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده، بين داراييهاي غيرپولي قابل تشخيص به نسبت ارزش منصفانه آنها تسهيم مي‌شود و به عنوان درآمد شناسايي نمي‌گردد. بدين ترتيب سرقفلي منفي و نحوه حسابداري آن در اين استاندارد حذف شده است.

این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“

مطالعه و بکار گرفته شود.

هدف‌

1 . هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد.

دامنه کاربرد

2 . این استاندارد باید برای حسابداری ترکیبهای تجاری بجز موارد مطرح شده در بند 3، بکار گرفته شود.

3 . این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد :

الف. ترکیبهای تجاری که در آن واحدها یا فعالیتهای تجاری جداگانه برای ایجاد یک مشارکت خاص جمع شوند، و

ب . ترکیبهای تجاری واحدها یا فعالیتهای تجاری تحت کنت

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آموزش والیبال ادبیات نظری تحقیق تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران (فصل دوم پایان نامه) بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در معلمان پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 83