👈 فروشگاه فایل 👉

بسته بندي ماهي و فرآورده‌هاي دريايي با آتمسفر تغيير يافته

ارتباط با ما

... دانلود ...

بسته بندي ماهي و فرآورده‌هاي دريايي با آتمسفر تغيير يافته

بسته بندي ماهي و فرآورده‌هاي دريايي با آتمسفر تغيير يافته

بي.جي.اسكورا

مسايل

فرآورده هاي دريايي(ماهي آب شيرين و آب شور، نرم تنان و سخت پوستان) كه بعنوان غذا استفاده مي شوند فوق العاده فساد پذير هستند. معمولاً فرآورده هاي دريايي تازه صيد شده در طبيعت آلوده به ميكرب هستند. بطور سنتي آب دريا يا آب نمك يخ زده يا سرد شده براي به تأخير انداختن شروع فساد ميكربي محصولات دريايي استفاده مي‌شود. در اين فصل نتايج تحقيقات منتشر شده دربارة استفاده از آتمسفر تغيير يافته و يا كنترل شده به منظور افزايش عمر نگهداري فرآورده هاي دريايي كه در دماي پايين نگهداري مي شوند، بررسي خواهد شد. نگراني هاي مربوط به قابليت رشد ميكرو ارگانيسم سرماپرور كلستريديون بوتولينوم، انواع B و E و توليد سم در محصولات دريايي بسته بندي شده با آتمسفر تغيير يافته بوسيله آن نيز بحث خواهد شد.

پيشرفتهاي گذشته و حال

بمنظور تشريح فوايد بالقوه بسته بندي فرآورده هاي دريايي با آتمسفر تغيير يافته، گزارشهاي علمي موجود در مورد ماهي هاي طبيعي و پرورشي، نرم تنان و سخت پوستان بررسي خواهد شد. تا حدود سال 1981، گزارشات مربوط به مزاياي نگهداري فرآورده هاي دريايي به روش بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته در بررسي هاي انجام شده توسط براون و پاركين (Brown& Parkin) و ويل هلم (Wilhelm) تشريح گرديده است. بيشتر مطالعات اخير را نيز جني جرجيس، اسميت و اسكورا (Skura) انجام داده اند. اخيراً راهبردهاي استفاده شده در استراليا در توسعة روشهاي بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته براي افزايش زمان نگهداري محصولات دريايي بوسيله برمنر و استاتام (Statham &Bremner) و قبل از آن توسط استاتام گزارش شده است.

ماهي قزل آلا

زمان نگهداري ماهي قزل آلاي پرورشي (Salmo gairdneri) در آتمسفر با 80 درصد و 20 درصد دو برابر شد. ماهي قزل الاي نگهداري شده در آتمسفر معمولي در 12 روز فاسد گرديد در حاليكه با بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته در پس از 14 روز هنوز از كيفيت خيلي خوبي برخوردار بود و بعد از 20 روز كيفيت آن نسبتاً خوب باقي ماند. ماهي

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زیبایی شناسی در هنر اسلامی تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه اهمیت، زیرساخت ها و چالش ها بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني دانلود پاورپوینت بازاريابي؛ مديريت رابطه سودمند با مشتري( فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و