👈 فروشگاه فایل 👉

ماليات بر ارزش افزوده (مزايا ، معايب ، تاثيرات اقتصادي )

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماليات بر ارزش افزوده (مزايا ، معايب ، تاثيرات اقتصادي )

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفهوم ماليات بر ارزش افزوده

فصل دوم: انواع ماليات بر ارزش افزوده

فصل سوم: دلايل به اجرا درآوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران

فصل چهارم: مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

فصل پنجم: معايب ماليات بر ارزش افزوده

فصل ششم: آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده

جمع بندي و نتيجه گيري

منابع

--------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

دستگاه كنوني ماليات ، ضمن بازنگري كامل قوانين موجود مالياتي ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، در راستاي اصلاح مالياتي ، اقدام به معرفي يك نوع ماليات بر مصرف تحت عنوان ' ماليات بر ارزش افزوده ' ا1ا كرده است . ماليات بر ارزش افزوده با انتقال پايه مالياتي از درآمد به مصرف ، انگيزه هاي سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و منابع لازم را براي گسترش سرمايه گذاري ها از طريق افزايش امكانات پس انداز تامين و از جابه جايي سرمايه از بخشهاي مولد به بخشهاي خدماتي جلوگيري مي كند . با اجراي اين فرآيند مالياتي ، اختلال در تصميمات توليدي و سرمايه گذاري به حداقل مي رسد و درآمدهاي مالياتي به دليل گسترده بودن پايه اين نوع ماليات ، افزايش مي يابد.

فصل اول: مفهوم ماليات بر ارزش افزوده

در طبقه بندي مالياتها ، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است ، اين نوع ماليات ، چند مرحله اي و درهر يك از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي ، بر حسب ارزش افزوده ايجاد مي شود. به عبارت ديگر ، ماليات بر ارزش افزوده ، نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند . ا2ا

ارزش افزوده يك بنگاه از تفاوت عايدات فروش كالا يا خدمات و كل هزينه هايي كه صرف خريد كالاها و خدمات واسطه اي شده است ، ناشي مي شود. در مقياس اقتصاد ملي ، توليد ناخالص ملي در واقع حاصل جمع ارزش افزوده كليه بنگاه هاست ، زيرا كل معاملات واسطه اي مساوي با ارزش فروش نهايي است. به همين دليل ، فروش نهايي برابر با ارزش كل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهلاك و ساير پرداختها به عوامل توليد در سطح ملي و مساوي توليد ناخالص ملي است .

معادله زير نشان مي دهد كه در مقياس ملي ، ارزش افزوده روي ديگر سكه توليد ناخالص ملي است.

GNP ا3ا =پرداختي به عوامل توليد-فروش نهايي = (معاملات واسطه اي-كل معاملات) = ارزش افزوده . بر اين اساس ، مي توان گفت كه مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه هاي بازرگاني در هر مرحله از تول

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد امولسيفاير تحقیق نگاهي به كاركرد هاي اسطوره‌اي شعر سنتي فارسي پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC پاورپوینت نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى (29 اسلاید) تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی