👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مفاهيم ومعيار هاي توسعه بخش (توسعه اقتصاد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مفاهيم ومعيار هاي توسعه بخش (توسعه اقتصاد)

رشد يك مفهوم كمي كه به معناي افزايش توليد است مي باشد . يعني هنگامي كه در يك جامعه توليدات يك دوره نسبت به دوره قبل افزايش يابد ان جامعه داراي رشد اقتصادي بوده است ، اما توسعه مفهومي كيفي است و علاوه بر افزايش توليد ، شامل تحول در شيوه توليد هم مي شود . يعني به كارگيري روش هاي بهتر و فناوري مناسب تر كه سبب مي شود از منابع و امكانات خويش به شكل بهتري استفاده كنيم و از منابع ثابت توليد بيشتريبه دست اوريم .

پس مفهوم توسعه بر رشد هم دلالت دارد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روغن سبوس برنج وروش های استخراج آن پاورپوینت معنا در معماری تحقیق بررسي ريشه هاي مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران تحقیق طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی