👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ديدگاه سالوادور مدي در شخصيت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ديدگاه سالوادور مدي در شخصيت

ديدگاه مدي در شخصيت

برگرفته و ترجمه شده از سایت fas.harvard.edu

ديدگاه مدي در شخصيت

سالوادور مدي در سال 1933 در  نيويورك متولد شد.PHD در روانشناسي را در سال 1960 از هاروارد گرفت و شاگرد آلپورت، بيكن، مك للند، موري و وايت بوده و در دانشگاه به تدريس و پژوهش بود. وي علاقمند به تغييرات در شخصيت و روانشناسي و حتي رويكرد وجود گرا  بوده است.

مدی  در ديدگاه خودکتب  شخصيت را به دو دسته (نوع) تقسیم کرده است

1.    بیان مناسب و یا روشن کردن جنبه هایی که قبلاً ذکر نشده است.

2.    سرشار از مطالب قدیمی با همان تعصباتريال خطاها و نقاط قوت.

بنابر بر گفته ی مدی کتاب وی یک طبقه مجزا جای می گیرد. پس در حقیقت طبق گفته ی وی 3 نوع کتاب شخصیت و دو نوع تقسیم بندی بر اساس تنوع نظریه ها وجود دارد.

در کتاب های نوع اول نویسنده به یک نوع انتخاب دست می زند، تئوری های متعددی از شخصیت را جا می دهد و به هر کدام زمان و مکان مساوی می دهد. اگر این کتاب ها به طرز مناسبی نوشته شده باشند مخاطب مي فهمد که چرا یک نظریه  پرداز اینگونه نظریه پردازی کرده است،  در پایان کتابها یک تئوری بطور پیاپی بعد از تئوری دیگر می آید و تفاوتها و ناسازگاریها فقط به طور مختصر بیان می شوند. در واقع نویسنده این مطلب را ارزشمند نمی داند که به تفاوت بین نظریه ها بپردازد. معمولاً خوانندگان برای این کتب دو نوع توجیه در نظر می گیرند:

1-    تئوری های متنوع برای خوانندگان آنها را از پر محتوی بودن این زمینه یعنی علم شخصیت آگاه کرده و بدین جهت ارزشمند است.

2-    تفاوت مجود بین تئوریها ورای قدرت یا توانایی ضعیف ماست تا با آزمایش یا منطق بررسی و حل و فصل شوند.

بعضی مواقع اطمینان داده می شود که روزی با فهم بیشتر ما در آینده مشخص خواهد شد کدام نظریه بهتر است؟

در مواقع دیگر اینگونه بیان می شود که غیر متحمل است که یک نظریه غالب شود. در حقیقت نظریه پردازی مانند یک بازی بدون برد و باخت می باشد.

معمولاً اینگونه فرض می شود که نظریه پردازان برای این مطرح می شوند که شنیده شوند و مورد علاقه قرار گیرند و دلیل خاصی برای نظریه پردازی آنها وجود ندارد بجز اینکه فقط نظریه پردازی کنند.

بعضی مواقع بخش کوچکی (مثلاً در پایان كتاب) به بیان شباهتها و تفاوتها اختصاص داده می شود تا خواننده معنای اساسی هر تئوری را بفهمد اما حتی زمانی که آزمایشات و تحقیقات توصیف می شوند نيز این توصیفات برای توجیه تفاوت بین تئوری ها کافی به نظر نمی رسند. یک مثال برای بیان این مطلب آن است که این آزمایش یا تحقیق براساس این تئوری انجام شده است. یعنی آزمایش کننده براساس آن نظریه تحریک شده است تا آزمایش کند. مثال مناسب برای این نوع کتاب ها نظریه های شخصیت هال ولیندزی (1970) می باشد.

در کتب نوع دوم فقط حول یک نوع نظریه بحث می شود. عناوین بحث شده، تحقیقات ارائه شده و نتایج حاصله همه از فرضیات تئوریه های قابل پیش بینی هستند. نویسنده روش جدالی را به طور متناوب به کار می برد تا خواننده را متقاعد سازد کدام روش بهترین است. بقیه ی نظریه ها به طور گذرا  و یا فقط جهت انتقاد مورد بررسی قرار می گیرند. وقتی این نوع کتب به نحو مناسبی نوشته شده باشند. به طور قوی و روشن تئوری  را مورد بحث قرار می دهند اما زمانی که بد نوشته شوند به طور مضحکانه ای کاملاً یک طرفه به نظر می رسند به نحوی که تفسیر ناصحیح از دیگر تئوری ها داشته و خوانندگان را به گونه ای در مقابل احتمال فهم نظر گاه های دیگر منفک می کنند. مثال این نوع کتاب شخصیت، پویائیها و تحول (رشد) توسط سارنوف (1962)، الگو و رشد در شخصیت توسط آلپورت (1961) و شخصیت : یک تحلیل رفتاری توسط لاندین (1974) می باشند.  

اما نوع سوم بر کتاب های نوع اول نظریه های منتخب و نوع دوم یعنی نظریه یک بعدی برتری دارد از نوع اول وسعت و تعادل در بررسی نظریه های مختلف شخصیت، از نوع دوم ایمان و اطمینان به آن که یک نظریه از دیگری بهتر است، و نوع سوم نظریه ها کشف شباهتها و تفاوت های بین نظریات موجود شخصیت را به عنوان نقطه شروع تصمیم گیری در مرود اینکه کدام نظریه پردازی کارآمدتر است می باشد قابل ذکر است. کتاب مدی نمونه این نوع کتب است.

مشکلات تعریف شخصیت

طبق ديدگاه مدي شخصیت همه جا وجود دارد و هیچ کس نمی تواند به وجود آن شک کند. همه    وجود شخصیت خود و دیگران را در تصمیم ها و فعالیت های روزمره خود لحاظ می کنند. اما وقتی تلاش مي شود تا ماهیت شخصیت  به صورت دقیق و عینی مشخص شود ، ناپدید می شود و ما را ناکام و نامطمئن باقی مي گذارد. این گونه  است که برخی افراد مانند مایکل (1968) را به بارو واداشته که شخصیت وجود ندارد «ما نمی توانیم با مطالعه ارگانیسم بعضی حیوان ها فهم زیادی بدست آوریم و ما یک محدودیت در دقت مشاهدات خود داریم چرا که این مشاهدات از طریق شخصیت های خودمان فیلتر می شوند».

مدی بیان می کند که  نمی توان با تكرار تعاريف ديگران از فهم زیادی به دست آورد. چرا که تعاریف زیادی همراه با جزئیات وجود ندارد و در عوض  باید به نتایج و مفاهیم فعالیت های افرادی که در  حوزه شخصیت کار می کنند نگاه کلی و جامع  داشت. از این نتایج و مفاهیم می توان به یک دیدگاه کلی عام و روشن در مورد ماهیت شخصیت پی برد. عمومیت ازاين واقعیت بدست می آید که ما در تلاش تعداد زیادی از افراد جدی که ادعای تخصص دراين رشته را می کنند به ویژگی های مشترک نظر می کنیم و روشنی از آنجا نشات می گیرد که فهم ما از ماهیت شخصیت، مستقیماً از اعمال روزمره افرادی به دست می آید که خود را وقف فهم شخصیت نموده اند.

با توجه کلی به نتایج فعالیت های افرادی كه در اين حوزه کار می کنند از طریق این مفاهیم می توان یک دیدگاه در مورد ماهیت شخصیت بدست آورد که کلی (عام) و واضح باشد،  زیرا نگاه به ویژگی های مشترکی دارد که افراد جدی و متخصص در اين حوزه در تلاش خود به آن رسیده اند و روشن است چرا که مفهوم برداشتی ما از ماهیت شخصیت مستقیماً از فعالیت های روز افرادی که خود را وقف شخصیت کرده اند بدست می آید. البته به نظر مدی در نهایت به این واقعیت می رسیم که ممکن است تعاريف انجام شده، در مورد عملکرد تمام افراد در حوزه شخصیت قابل اجرا نباشد اما مي تواند شامل مشترکات بخشي عمده یا افرادی که در این حوزه کار می کنند بشود. یعنی بتواند متشرکات عمده افرادی که  در حوزه شخصیت کار می کنند را جمع کند، مدی می گوید که در این کار آمار و داده هایی جهت استفاده وجود ندارد. همچنين  مشکل دیگر این روش این است که نمی توان مطمئن بود چه کسی در اين حوزه است و چه کسی نیست. در اين راستا لازم است تا ويژگي هاي شخصيت شناسان مورد بررسي قرار گيرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اسپم و فیلترکردن عمومی آن با استفاده از روش Naïve Bayesian بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تحقیق پديده مرگ آشنایی با رشته میکروبیولوژی اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر