👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسي

خلاصه طرح

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسي

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كل: 44/251 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 44/31 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 220 ميليون ريال

دورة بازگشت سرمايه: 2 سال

مقـدمه :

توسعه صنعتي در راستاي نيل به اهداف خود اتكايي از اركان مهم برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شود كه دستيابي به آن جز از طريق به روز آوري و نوسازي ساختارهاي صنعتي بر پايه دستاوردهاي علمي ميسر نمي‌باشد. اهميت اين مطلب با توجه به ساخت سنتي صنايع و اتكاي بيش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بيش از پيش عيان مي‌گردد.

در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادي - وبخصوص سازمانهاي توليدي و صنعتي - براي تداوم حيات ناگزير از ورود به بازار هاي بين‌المللي هستند. از ديگر سو اخذ استانداردهاي كيفي و تضمين كيفي شرط ورود محصولات به بازار جهاني است و اخذ اين استانداردها تنها از طريق پياده سازي اصول علمي نوين در سطح كارخانجات مقدور است.

يك بنگاه اقتصادي حتي پس از وارد شدن به بازارهاي فرامرزي بايد ق

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع عدد اكتان مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابرسی شماره 93 تنظیم اطلاعات مالی پاورپوینت راهبردهای فقرزدایی در جهان سوم تحقیق بررسي احکام فقهي و حقوقي مهر