👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کربوهیدراتها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت کربوهیدراتهامشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت کربوهیدراتها

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42

محتویات

قسمتی از پاورپوینت

کربوهیدراتها (گلیکانها): دارای ساختار پایه ای به صورت زیر هستند

مونوساکاریدها: قندهای ساده با چندین گروه OH. بر اساس تعداد کربن به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز ...

دی ساکاریدها: از دو مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.

الیگوساکاریدها: تعداد محدودی مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.

پلی ساکاریدها: پلی مری از واحدهای مونوساکاریدی، بیش از 10 واحد

اسلاید 2

مونوساکاریدها (قندهای ساده)

کتوز

    

آلدوز

    

نوع قند

دی هیدروکسی استون

    

گلیسروز (گلیسرآلدهید)

    

تریوز

اریترولوز

    

اریتروز

    

تتروز

ریبولوز

    

ریبوز

    

پنتوز

فرکتوز

    

گلوکز

    

هگزوز

اسلاید3

كربن نامتقارن يا كربن كايرال

كربن نامتقارن يا كربن كايرال، كربني است كه هر چهار استخلاف آن توسط تركيبات متفاوت اشغال شده باشد.

مثال: کربن های شماره  2 در گلیسرآلدهید که یک تریوز است

تعداد ایزومرها در یک قند

كربن نامتقارن يا كربن كايرال

برای تشکیل ایزومر در قندها اتم کربن نامتقارن یا کایرال ضروری است

 و . . . .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری و ساختار آب انبار پاورپوینت مجتمع تجاری الماس شرق تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن تحقیق مدیریت در بحران مقاله استفاده از الياف در آسفالت