👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله انگلیسی: مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیاء

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله انگلیسی: مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیاء

عنوان انگلیسی مقاله : Security in the Internet of Things A Review

عنوان فارسی مقاله : مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیاء

سال انتشار : 2012

International Conference on Computer Science and Electronics Engineering

تعداد صفحات انگلیسی : 4 صفحه

تعداد صفحات فارسی : 14 صفحه

دانلود اصل مقاله انگلیسی

Abstract

In the past decade, internet of things (IoT) has been a focus of research. Security and privacy are the key issues for IoT applications, and still face some enormous challenges. In order to facilitate this emerging domain, we in brief review the research progress of IoT, and pay attention to the security. By means of deeply analyzing the security architecture and features, the security requirements are given. On the basis of these, we discuss the research status of key technologies including encryption mechanism, communication security, protecting sensor data and cryptographic algorithms, and briefly outline the challenges

چکیده

در دهه گذشته، اینترنت اشیاء در مرکز توجهات و تحقیقات قرار داشته است. امنیت و محرمانه بودن، مسائل مهمی برای کاربردهای IOT بوده و همچنان با چالش های بزرگی مواجه است. به منظور تسهیل این حوزه از موارد ظهورکرده، ما به طور خلاصه به بررسی روش تحقیق IOT پرداخته و به مقوله امنیت توجه می کنیم. با استفاده از تحلیل عمیق معماری امنیت و ویژگی های آن، نیازمندی های امنیت ارائه شده اند. بر مبنای این تحقیقات، ما وضعیت تحقیقات در تکنولوژی های اساسی را شامل مکانیزم رمز نگاری، مخابرات امن، حفاظت از داده سنسور و الگوریتم های رمزنگاری را بحث کرده و به طور خلاصه، نمای کلی چالش ها را بیان می کنیم.

1

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خلاقیت دانلود مقاله فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گچ پلیمری تحقیق طـرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستـایی