👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي در حجم 119 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:'

فهرست مطالب

چکیده :    ۱

فصل اول    ۲

کلیات پژوهش    ۲

مقدمه    ۳

بیان مسئله :    ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق :    ۶

اهداف تحقیق :    ۷

موضوع تحقیق :    ۷

فرضیه ها و سوالات :    ۸

مفاهیم و اصطلاحات :    ۱۱

تدریس فعال :    ۱۱

محتوای کتابهای درسی یا محتوای آموزشی :    ۱۱

فضای آموزشی :    ۱۲

رضایت شغلی :    ۱۲

نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی :    ۱۳

مدیریت کلاس درس :    ۱۳

ارتباط عاطفی :    ۱۳

ارتباط آموزشی :    ۱۴

آموزش پرورش :    ۱۴

افت تحصیلی :    ۱۴

مشکلات و تنگناها :    ۱۴

خلاصه فصل اول :    ۱۵

فصل دوم:    ۱۶

پیشینه تحقیق    ۱۶

مقدمه    ۱۷

انواع رویکردها ، در فرآیند یاددهی – یادگیری :    ۱۸

نقد یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی :    ۲۰

یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال :    ۲۱

ویژگی های ونکات اصلی در یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال :    ۲۶

رابطه تدریس و یادگیری :    ۳۰

مبانی نظری رابطه تدریس ویادگیری :    ۳۱

الگوهای تدریس :    ۳۳

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی :    ۳۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال :    ۳۶

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال :    ۳۶

پیشینه تحقیق :    ۴۲

تحقیقات انجام شده در ایران :    ۴۲

تحقیقات انجام شده در جهان  :    ۴۶

الگوها تدریس در سه کشور :    ۵۰

خلاصه فصل دوم :    ۵۱

فصل سوم:    ۵۲

روش اجرای تحقیق    ۵۲

مقدمه:    ۵۳

روش تحقیق :    ۵۴

روش تحقیق توصیفی :    ۵۴

جامعه آماری :    ۵۴

نمونه آماری و روش نمونه گیری :    ۵۴

روش تجزیه و تحلیل آماری :    ۵۵

روایی :    ۵۵

روایی محتوا :    ۵۵

روایی بیرونی :    ۵۵

پایایی :    ۵۵

خلاصه فصل سوم :    ۵۷

فصل چهارم:    ۵۸

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش    ۵۸

مقدمه :    ۵۹

لیست فرمولها :    ۶۰

بررسی فرضیات :    ۶۱

جدول و نمودارها    ۶۵

خلاصه فصل چهارم :    ۸۷

پیشنهادها و راهکارها    ۸۸

منابع و مآخذ   

👇محصولات تصادفی👇

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1 دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شیشه خود تمیز شونده پاورپوینت-اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی (43 اسلاید) ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي