👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مقایسه وتفاوت بنیادی مدارس هوشمند و غیر هوشمند

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مقایسه وتفاوت بنیادی مدارس هوشمند و غیر هوشمندتحقیق تحقیق مقایسه وتفاوت بنیادی مدارس هوشمند و غیر هوشمند در حجم 163 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه :

بیان مساله :

اهمیت ضرورت اجرای پژوهش :

اهداف پژوهش :

فرضیات :

تعریف متغیرها :

فصل دوم

مقدمه :

مدارس هوشمند :

تعريف مدرسه هوشمند :

ویژگی های مدارس هوشمند

تاریخچه مدارس هوشمند :

مهمترين اهداف مدارس هوشمند

مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند

ویژگی های مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف :

مدل مفهومی

از بعد یاددهی و یادگیری

مدل و محیط ارتباطی

از بعد زیر ساخت  فناوری

ابزار  مدرسه هوشمند

اصول يادگيري در مدارس هوشمند :

مشکلات اجرای طرح مدارس هوشمند :

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی

موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش :

مراحل پیاده سازی فناوری

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد:

ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس

مراحل اجرای هوشمند سازی مدارس

حیطه ارزیابی مدارس هوشمند

مسیر هوشمند سازی مدارس در ایران

مفهوم ارزیابی عملکرد :

كاربردهاي ارزيابي عملكرد:

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد

اطلاعات دقيق و داراي اعتبار از ارزيابي عملكرد

شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد:

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد

مدل تعالی

شیوه سنتی و مشارکتی ارزیابی عملکرد

نظريه هاي ارزيابي:

نظريه اول:

نظريه دوم :

نظريه سوم :

روش هاي متداول ارزيابي عملكرد :

پیشینه پژوهشی :

نتیجه گیری

فصل سوم

مقدمه :

روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری :

روش گرد آوری داده ها

روایی و پایایی ابزار :

ابزارهای گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها :

روش تجزیه و تحلیل داده ها :

فصل چهارم

مقدمه :

یافته هاي توصیفی پژوهش:

یافته هاي استنباطی پژوهش:

فصل پنجم

مقدمه :

جمعبندی یافته های فصول گذشته :

بحث و نتیجه گیری :

محدودیت ها :

پیشنهادات کاربردی :

پیشنهادات پژوهش :

منابع :

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی پاورپوینت رشد هوشمند شهری تحقیق راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي مقاله سردرد و میگرن سردرد تنشی (Tension Headache)