👈 فروشگاه فایل 👉

تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 171 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده است و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون نقش مهمی ایفا می کند. در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. یکی از رویکرد های ارزیابی عملکرد که توسط کاپلان و نورتن مطرح شده ، کارت امتیازی متوازن است. از طرفی یکی از مهمترین اهداف شرکت های بورس اوراق بهادار رسیدن به عملکرد مالی مطلوب است. به همین جهت در این تحقیق به بررسی تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته ایم. شاخص های مالی مورد بررسی شامل بازده سهام، تغییرات قیمت سهام، ارزش شرکت، ریسک سیستماتیک و سود هر سهم می باشد. برای انجام این بررسی پس از کسب نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها توسط پرسشنامه در چهار محور مالی ، مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ، به استخراج اطلاعات مالی این شرکت ها پرداخته شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده بیشترین تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت با رابطه مثبت و پس از آن ریسک سیستماتیک با اثر منفی می باشد. همچنین به ترتیب اثر نمرات کارت امتیازی متوازن بر شاخص های بازده سهام ، سود هر سهم و تغییرات قیمت سهام کاهش نشان می دهد. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از نقش کمرنگ ارزیابی بین شرکت های بورس و همچنین تأثیر ریسک سیستماتیک در عملکرد شرکت هاست.

مقدمه:

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت  به شمار می رود . با این حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیند های رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.(Cravens, karen, Piercy, Nigel, & Cravens, David,2000)

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس  مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته است (1999Neely, A.D,)، اما به دلیل محدودیت هایی که این اندازه های مالی داشته اند- از جمله تمرکز بر پیامد های کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و...- نیاز به تعیین شاخص ها غیر مالی نیز توسط سایر محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.( 2001Kanji, G.K,)

مدیران ارشد می دانند که در سازمان، روش اندازه گیری به شدت بررفتار مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد. مدیران همچنین آگاهند که معیار های حسابداری سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و درآمد هر سهم، در محیطی که دنیای رقابتی امروز طلب می کند می تواند علائم گمراه کننده ای برای بهبود مداوم و نوآوری فعالیت ها، ارائه نمایند. باوجود اینکه معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند، اما باتوانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبت کمتری دارند.

از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبود های روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را برروی مناسب تر کردن معیار های مالی متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیار های عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناسب تری به دنبال بیایند. اما باید گفت که مدیران نباید بین معیارهای مالی و عملیاتی یکی را انتخاب نمایند زیرا هیچ یک از این معیارهابه تنهایی نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باشند (حسینی, سیدمحمود, 1384)

یکی از روش ارزیابی موسسه، رویکرد کارت امتیازی متوازن است. توجه به جنبه های مختلف سازمان همچون مشتری ، یادگیری سازمان، فرآیندهای داخلی و بخصوص مالی این رویکرد را نسبت به دیگر رویکرد ها دارای مزیت نموده است. از طرفی شرکت ها نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران و روشهایی برای دستیابی به اهداف خود هستند. حال اینکه اجرای این رویکرد می تواند سازمان را به این هدف برساند یا نه مسئله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات    2

1-1 مقدمه :    3

1-2 بیان مسئله :    4

1-3 ابعاد و محدوده مسئله    5

1-4  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق    6

1-5 پیشینه تحقیق    7

1-6 اهداف تحقیق:    8

1-7 فرضیات تحقیق    8

1-8 روش تحقیق    9

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق    9

1-10  جامعه آماری    10

1-11روش نمونه گیری    10

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات    10

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح    11

1-13-1 کارت امتیازی متوازن :    11

1-13-2 بازده سهام    11

1-13-3  سود هر سهم ( EPS)    12

1-13-4  ارزش شرکت :    12

1-13-5 ریسک سیستماتیک :    12

فصل دوم ادبیات    13

بخش اول : کارت امتیازی متوازن    14

2-1 مقدمه    14

2-2  ارزیابی عملکرد و روشهای سنتی    14

2-3  ارزیابی عملکرد و روشهای نوین    17

2-3-1  مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM)    17

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI)    18

2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED)    19

2-3-4  مدیریت ارزش کسب شده    20

2-3-5 ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)    21

2-3-5-1  ارزیابی متوازن نسل اول    25

الف - منظر مشتری : مشتریان ما را چگونه می بینند ؟    27

ب- منظر فرآیند های داخلی کسب و کار: ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم ؟    31

ج - منظر رشد و یادگیری: آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم ؟    35

د- منظر مالی : در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم ؟    37

2-3-5-2  ارزیابی متوازن نسل دوم    39

2-3-5-3  ارزیابی متوازن نسل سوم    40

2-3-5-4 گذر از نسل سوم روش کارت امتیازی متوازن به نسل چهارم    45

بخش دوم : عملکرد مالی    48

2-4 مقدمه :    48

2-5 بازار سرمایه ایران :    48

2-6 شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن    49

2-7 نسبت های مالی    53

2-7-1 نسبتهای کارایی ( فعالیت )    53

2-7-2 نسبت های اهرمی    54

2-7-3 نسبت های نقدینگی    54

2-8  بازده سهام :    54

2-9   تفاوت نرخ :    55

2-10   سود نقدی ناخالص هر سهم :    55

2-11 مزایای حق تقدم :    56

2-12   مزایای سهام جایزه :    56

2-13 ریسک    58

2-13-1 منابع ریسک    58

2-13-2 انواع ریسک :    60

2-13-3 بتا:    62

2-14 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:    63

2-14  مروری بر تحقیقات پیشین    64

فصل سوم روش تحقیق    70

3-2 روش تحقیق    71

3-2-1 جهت گیری تحقیق    71

3-2-4 استراتژی تحقیق    72

3-2-5 اهداف تحقیق    73

3-2-5-1 مطالعه اکتشافی    73

3-2-5-2 مطالعه توصیفی    74

3-2-6 جامعه و نمونه آماری    74

3-2-7  افق زمانی    76

3-2-8 شیوه های گردآوری داده ها    76

3-2-8-1 مصاحبه    76

3-2-8-2 بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت    77

3-2-8-3 پرسشنامه    78

3-2-9 سنجش روایی و پایایی پرسشنامه    80

3-2-9-1 تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه    80

3-2-9-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه    82

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها    82

3-5 روش اجرایی تحقیق    87

فصل چهارم    89

4-1 مقدمه    90

4-2 بخش اول : بورس اوراق بهادار    90

4-2-2  بورس اوراق بهادار    91

4-3 بخش دوم : آمار توصیفی    94

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM) بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان اروميه تحقیق تغذیه وگوارش آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 80