👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت

تحقیق حاضر با عنوانبررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در184صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چكيده

روانشناختی و شناخت ویژگی های روانشناختی و نحوه ی رفتار مدیران و مطالعه  در این خصوص می تواند در بهبود کارایی محیط های کاری مثمر ثمر باشد سبک رهبری مدیر با طبیعت انسان و ویژگیها و افرادی که او در سازمان با آنها کار می کند بسیار مرتبط می باشد  برابر مطالعات انجام گرفته یکی از شرایطی که می تواند سبک رهبری و مدیریت یک مدیر را تحت تاثیر یا به نوعی مشخص نماید ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی مدیر است و آگاهی از روانشناسی و شناخت جنبه های مختلف روحی و روانی مدیران می تواند یاری بخش هر سازمان و به نوعی می تواند سبک رهبری و مدیریت آنان را نیز تعیین نماید  در این تحقیق به بررسی رابطه این دو مقوله پرداخته شده است و هدف تحقیق فوق بررسی رابطه ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت می باشد که در این راستا رابطه بین دو نوع سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار با چهار خرده مقیاس از ویژگیهای روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته شده است که عبارتند از:اميدواري، خوش بيني، خود كارآمدي و تاب آوري علاوه بر اين، متغيرهاي سن، جنس، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، تحصيلات و سنوات نيز در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت  نمونه مورد مطالعه و جامعه آماري تحقيق فوق مديران عالي دانشگاه علوم انتظامي امين مي باشد كه در سال 1392 مشغول به خدمت بوده اند و تعداد آنها 62نفراست كه تعداد51 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته اند  در اين پژوهش كه از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي است براي جمع آوري اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است كه عبارتند از: پرسشنامه ویژگی های روان شاختي و پرسشنامه سبك رهبري كه با طيف ليكرت بدست آمده است  اين پرسشنامه ها بعد از سنجش اعتبار در ميان جامعه آماري توزيع شدند  تجزيه و تحليل داده هاي پ‍ژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با استفاه از نرم افزا           مورد پردازش قرار گرفته اند  براي آزمون فرضيات از آزمون    و رگرسیون خطی استفاده گرديده است  نتايج و یافته های پژوهش از آن حكايت دارد که ارتباط معناداری بین خوش بینی ،تاب آوری، امیدواری و خودکار آمدی و سبک مدیریت وظیفه مدار وجود دارد و همچنین ارتباط معناداری بین خوش بینی و تاب آوری و سبک مدیریت رابطه مدار وجود دارد  اما بین تاب آوری و امیدواری با سبک مدیریت رابطه مدار رابطه معناداری در این تحقیق دیده نشد و نیز در تحقیق فوق بر اساس پرسشنامه سبک رهبری منتج به این نتیجه شد که 44/  مدیران عالی دانشگاه سبک رابطه مدار 55% مدیران عالی دانشگاه سبک وظیفه مدار را بکار می گیرند و تنها 1% میانه رو می باشند  در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت تقویت و توجه بیشتر به ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران ارائه گردیده است

كلمات كليدي:

ویژگی های روانشناختي، فرماندهان و مديران، ، سبك مديريت، رابطه مدار، وظیفه مدار

مقدمه

به نظر می‎رسد این نظر و تفکر قدیمی همچنان در کشور ما وجود دارد که مدیران مغز متفکر و کارکنان تنها بازوان اجرایی تلقی می‎شوند به همین سبب خودبینی و نادیده گرفتن دیگران برخی مدیران از بهره‎گیری از تجارب آنها محروم می‎سازد. نکته دیگر این است که در مدیریت روز دنیا به تناسب شغل، استعداد و مهارت فرد برای تصدی شغل و نیز نقش وی در کار تیمی سازمان اهمیت زیادی داده می‎شود به این ترتیب مدیران سطح بالا با دقت زیادی مدیران سطح پایین دست را انتخاب می‎کنند. مدیران عالی آرمان و ارزش‎های سازمان را تعیین می‎کنند و می‎توانند باعث موفقیت یا ناکامی سازمان گردند. لذا بر اساس اصل شایسته سالاری کسی که رهبری سازمانی را به عهده می‎گیرد باید از سابقه کاری مناسب، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد و اصول کار تیمی را در به سامان رساندن امور رعایت نماید. محیط کار نیز در این خصوص بسیار اهمیت دارد. مدیر در چنین محیطی می‎تواند با اعمال سبک مناسب مدیریت استعدادهای افراد را شکوفا کند و بر دانش آنها بیافزاید. بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فرا گرفته می‎شود ولی بخش دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود به این ترتیب آن بخش از مدیریت را که با آموزش فرا گرفته می‎شود «علم مدیریت» و بخشی از آن را که از طریق کسب تجارب و اندوخته‎ها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصل می‎شود «هنر مدیریت» می‎دانند

به دیگر سخن علم «دانستن» است و هنر «توانستن» مدیریت با عواملی متغیر نظیر پول، مواد، محصولات، خدمات و کارکنان سر و کار دارد. عواملی که پیش‎بینی و انطباق آنها با معیارهای علمی مشکل است با وجود این صاحبنظران در تلاشند تا هر چه بیشتر قوانین علمی را در فراگردهای مدیریت کشف کنند (رضائیان، 1387).

شخصیت و مدیریت افراد و سبک رهبری آنان بهترین گزینه‎هایی هستند که با بررسی آنان می‎توان کارآمدی و یا ناکارآمدی سازمان‎ها را سنجید. سبک رهبری مناسب در سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی و خصوصی موجب ایجاد انگیزه تعامل کارکنان، بهره‎گیری کامل از پتانسیل‎های موجود و در نهایت حل موفقیت‎آمیز امور سازمان‎ها می گردد، راهی را می‎پیماید که در آن استعدادها شکوفا می‎شود. کارکنان دارای خلاقیت می‎گردند و کیفیت کار افزایش می‎یابد. در سازمان های انتظامی و نظامی شخصیت مدیران، سبک رهبری و هدایت پرسنل اهمیتی افزونتر از سایر سازمان‎ها دارد چرا که مدیران و کارکنان این یگان‎ها دارای ماموریت‎های فوق‎العاده مهم و حساس هستند که گاها با جان، مال و آبروی انسان‎ها گره خورده و به همین دلیل بایستی بسیار دقیق و علمی هدایت و برنامه‎ریزی شوند تا سازمان در رسیدن به اهداف اصلی موفق‎تر و به دلیل اینکه منابع انسانی عمده‎ترین عامل استراتژیک هر سازمان محسوب می‎شوند به درستی هدایت شوند زیرا انسان نه تنها یکی از عوامل حیاتی تولید و خدمات است بلکه به عنوان مدیر با اعمال تدابیر و اتخاذ تصمیمات لازم استفاده از سایر عوامل را میسرمی‎سازد. آنچنان که تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‎دهد آنچه موجب رشد و توسعه این کشورها گردیده داشتن انسان های توانمند بوده نه داشتن منابع طبیعی و مادی غنی (میرسپاسی، 1373).

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه               1

1-2  بیان مساله        2

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق               4

1-4  اهداف تحقیق                 6

    1-3-1سئوال های تحقیق                 6

    1-3-2  فرضیه های تحقیق               6

1-4  تعریف مفاهیم و اصطلات کلیدی 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1  مقدمه            10

2-2  پیشینه تحقیق               11

بخش اول

2-3  ویژگی های روانشناختی             15

2-3-1-  امیدواری             17

2-3-1-1-امیدواری در روایات اسلامی          21

2-3-1-2-آثار و فواید امیدواری و آفات امیدواری        23

 2-3- 1-3- فرد امیدوار چگونه فردی است؟                24

     2-3-2- تاب آوری      25

  2-3-2-1- ویژگی‎های افراد تاب آور     28

  2-3-2-2- منابع تغذیه افراد تاب آور     29

2-3-2-3-توصیه‎های متخصصان امر برای تاب آوری              31

2-3-2-4 -نکاتی برای افزایش تاب آوری مدیران و فرماندهان           32

2-3-2-5-نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تاب آوری                 33

2-3-3- خودکارآمدی   41

2-3-3-1-اثرات خودکارآمدی        43

2-3-3-2- پنج نکته در رابطه با خودکارآمدی              44

2-3-3-3- نظریه شناخت اجتماعی (آلبرت باندورا) در خصوص کارآمدی                45

2-3-3-4-مراحل رشد خودکارآمدی               47

2-3-3-5-خودکارآمدی و تفاوت‎های سنی و جنسیتی                 49

 2-3-3-6- خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی             50

2-3-3-7- خودکارآمدی و سلامت جسمانی  50

2-3-3-8- منابع باورهای خودکارآمدی         50

2-3-3-9- ويژگي هاي مديران کارآمد         53

    2-3-3-10- ارتباط   55

    2-3-3-11- سایر جنبه‎های مهارتی       55

2-3-3-12-ویژگی های افراد با خودکاآمدی بالا       56

    2-3-3-13- اهمیت خوش بینی در مقابل بدبینی و تفاوت‎های آنها 67

     2-3-3-14- پیشینه خوش بینی      70

بخش دوم

2 -4- معنای لغوی رهبری و مدیریت و سبک رهبری              71

2-4-1- تعریف اصطلاح رهبری در مدیریت            73

2-4-2- جلوه‎های رهبری                73

2-4-3- رهبری چیست؟                74

2-5- تعریف مدیریت       75

2-6- تفاوت رهبر و مدیر                77

2-7- وظایف مدیران         80

2-8- مهارت‎های مدیران 81

   2-8-1- مهارت‎فنی      82

  2-8-2-مهارت‎های انسانی             82

  2-8-3- مهارت‎های نظری یا تحلیلی           83

2-9- مدیران اثربخش و مدیران موفق            87

2-10- تعریف سبک مدیریت           88

2-11- تئوری‎های تشخیص رهبری                89

2-12- تئوری‎های رفتاری رهبر و مدیر          90

2-13- تاریخچه مطالعات در زمینه سبک‎های مدیریت             91

2-14- سبک‎های رهبری و مدیریت              93   

2-15- مدیران دانشگاه و انتخاب سبک رهبری            94   

2-16-مدل نظری تئوری مدیریتی                 96

   2-16-1-نظریه ابرمرد                 97

  2-16-2-نظریه صفات مدیر         97

  2-16-3- تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو   97

2-16-4- شبکه یا سبک سنج مدیریت      99

    2-16-4-1- سبک مدیریت لیکرت   101

    2-16-4-2- سیستم‎های مدیریت لیکرت          103

2-16-5- سبک‎های وایت من 104

2-16-6- نظریه کریس- آرگریس           105

2-16-6-1- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری       106

2-16-7- نظریه اقتصادی فیدار               106

2-16-8- تئوری مسیر- هدف                 107

2-16-9- نظریه تاننبام و اشمیت            110

2-16-10- مدل سه بعدی ویلیام راین  111

2-16-11- نظریه منبع شناختی             111

2-16-12- تئوریهای جدید     112

   2-16-12-1- تئوریهای اسناد مدیریت             112

   2-16-12-2- نظریه رهبری فرهمند                113

2-17-مدل مفهومی تحقیق    115

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3 -1-مقدمه                 115

3-2- نوع تحقیق          115

3-3- روش تحقیق       116

3-4- جامعه آماری       117

3-5  ابزار گردآوری داده ها         117

3-6 -پرسشنامه روان شناختی                 117

3-7 - پرسشنامه سبک رهبری               118

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه                 118

3-9-متغیرهای تحقیق                 120

  3-9-1-متغیرهای وابسته         120

  3-9-1-متغیرهای مستقل      120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                 121

4-2- مشخصات نمونه                 122

4-3-توصیف سوالهای پرسشنامه مربوط به روانشناختی       125

4-4  توصیف سوالهای پرسشنامه سبک رهبری     150   

4-5-تحلیل داده ها    153

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه                158

5-2- بحث ونتیجه گیری       158

5-3- یافته های پژوهش          159

5-3-1-آمار توصیفی          159

5-4- پیشنهاد ها       163

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی          163

   5-4-2-پیشنهادهای پژوهش           163

5-5-محدودیت های تحقیق                 164

منابع و مأخذ          165

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) تحقیق خانه هاي قديمي ايراني مردم سالاري (بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي) مقاله ارز و کاربرد آن در بازار پول