👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 144صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه مصرف کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده‌اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند در برابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود در بازار شود.  ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است . تبلیغات شفاهی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی رفتار خرید مصرف‌کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند . از طرفی بازاريابي رابطه مند با كشف نيازهاي مشتريان، می‌تواند منجر به وفاداري آنها و كاهش هزينه هاي شركت شود. در این تحقیق قصد داریم به بررسی عوامل موثر بر تبليغات شفاهي مثبت در صنعت بیمه بپردازیم. تحقیق حاضر از حيث هدف، كاربردي و از حيث اجرا، توصيفي (غيرآزمايشي) با تاکید بر مدل علّی است. جامعه آماري، مشتریان و مراجعه کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري در دسترس استفاده می شود. حجم نمونه 384 می باشد. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد بین بازاریابی رابطه مند و رضایت و وفاداری مشتری و همین طور بین اعتماد و تبلیغات شفاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

مقدمه

تبلیغات شفاهی ارتباطی درباره محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت تامین کننده محصول یا خدمات تلقی می گردند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه یا شهادتهای یک طرفه شکل گیرد. اما عنصر ضروری، وقوع آنها در میان افرادی است که منافع مقرره تجاری اندکی را درترغیب شخصی دیگر برای کاربرد محصول دریافت کرده اند. و از این رو فاقد انگیزه ای خاص برای تغییردهی واقعیت به نفع محصول یا خدمت می باشند. تبلیغات شفاهی هزاران بار قدرتمندتر از بازاریابی متعارف است؛ زیرا بازاریابی شفاهی اساسا از فن بازاریابی سنتی، برای گفتگوی مثبت درباره خدمت بهره می گیرد. بازاریابی شفاهی معتبرتر از سایر فنون بازاریابی می باشد زیرا اغلب مردم عوام تایید خانواده، دوستان یا همکاران برای خدمات یا مصولات را باور می کنند زیرا می دانند آنها هیچگونه منفعت خاصی را در آن ندارند (غفاری آشتیانی و موسوی،1388، ص 27).

امروزه مصرف کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می تواند دربرابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود دربازار شود Mazzarol et al. 2008,p1476)).  از جمله موثرترین و کار آمدترین شیوه های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است . از این رو در این تحقیق عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی را مورد بررسی قرار می دهیم و در این فصل ابتدا به بیان مساله و مشکل و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق می پردازیم. و درادامه با بیان چارچوب نظری و استخراج مدل مفهومی تحقیق به تدوین فرضیه های تحقیق، تعاریف مفهومی وعملیاتی، اهداف و قلمرو تحقیق می پردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده    1

1-1)مقدمه    3

1-2) بیان مساله    3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق    6

1-4) چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی    7

1-5) اهداف تحقیق    11

1-6) فرضیه های تحقیق    12

1-7) تعاریف متغیرها    12

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرها    12

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها    13

1-9) قلمرو تحقیق    14

1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق    14

1-9-2) قلمرو مکانی تحقیق    14

1-9-3) قلمرو زمانی تحقیق    14

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

2-1) مقدمه    16

2-2) تبليغات شفاهي    16

2-2-1) تعريف تبليغات شفاهي    17

2-2-2) اهمیت تبلیغات شفاهی    21

2-2-3) عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی    21

2-2-4) مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی    22

2-2-5) انتقال تبلیغات شفاهی    22

2-2-6) تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه    23

2-3) بازاریابی رابطه مند    23

2-3-1) تعاریف بازاریابی رابطه مند    25

2-3-2) مدل های بازاریابی رابطه مند    27

2-3-3) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای    27

2-3-4) مزایای بازاریابی رابطه ای    28

2-3-5) استراتژی های بازاریابی رابطه مند    29

2-3-6) بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه    29

2-3-7) اجزاء و عوامل بازاریابی رابطه مند    30

2-4) کیفیت خدمات    32

2-4-1) کیفیت خدمات در صنعت بیمه    32

2-5) ارزش ادراک شده    33

2-5-1) مفهوم ادراكات مصرف كنندگان از ارزش    35

2-5-2) ديدگاه هاي موجود پيرامون اجزاء تشكيل دهنده ارزش ادراك شده    36

2-5-3) ارزش ادراک شده در صنعت بیمه    40

2-6) اعتماد    40

2-6-1) اعتماد در صنعت بیمه    43

2-7) تعریف رضایت مندی مشتری    43

2-7-1) مواجهه خدمتی يا لحظات واقعيت    47

2-7-2) مدل های رضایت مندی مشتری    48

2-7-3) رضایت مشتری در صنعت بیمه    50

2-8) تعریف وفاداری مشتری    50

2-8-1) مدل های وفاداری مشتری    52

2-8-1-1) مدل سه عنصري تعهد و وفاداري سازمانی    52

2-8-2) وفاداری مشتری در صنعت بیمه    53

2-9) پیشینه تحقیق    54

2-9-1) پژوهش های داخلی    54

2-9-2) پژوهش های خارجی    58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه    62

3-2) فرایند اجرای تحقیق    62

3-3) روش تحقیق    63

3-4) جامعه و نمونه آماری    63

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری    63

3-4-2) حجم نمونه    63

3-5) ابزار گردآوری داده ها    64

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    66

3-6-1) روایی    66

3-6-2) پایایی پرسشنامه    66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    68

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 )مقدمه    77

4-2) آمارتوصیفی    77

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه    77

4-2-1-1) جنسیت    78

4-2-1-2) سن    79

4-2-1-3) تحصیلات    80

4-2-1-4) شغل    81

4-2-1-5) نوع بیمه    82

4-2-2) تحلیل توصیفی پرسشنامه    83

4-2-2-1) بازاریابی رابطه مند    83

4-2-2-2) رضایت مشتری    84

4-2-2-3) وفاداری    85

4-2-2-4) کیفیت خدمات    86

4-2-2-5) ارزش ادراک شده    87

4-2-2-6) اعتماد    88

4-2-2-7) تبلیغات شفاهی    89

4-3) تحلیل استنباطی    90

4-3-1) آزمون مدل تحقیق    90

4-3-2) شاخص های برازش مدل    93

4-4) بررسی فرضیه های تحقیق  &

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت تحقیق زمین شناسی مقاله شکستگی هيپ: اتيولوژی /اپيدميولُوژی تحقیق آفرینش انسان تحقیق کامل ازدواج و تشكيل خانواده