👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 102صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان مي آيند و به كاركردن دراين محل افتخار مي كنند. درحقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق، شايسته سالاري و ارزش گذاري به دانايي، تخصص، وشخصيت ذي نفعان، و رشد دادن به قابليت هاي آنها و انجام، رفتار هر سيستمي تاثير بسزايي دارد.اعتماد در برگيرنده مفاهيم مهمي براي مطالعه است، و كليد اصلي براي توسعه روابط بين فردي به شمار مي رود. سطح پايين اعتماد باعث مي گردد كه كاركنان جريان اطلاعات را در سازمان منحرف كنند و سوء ظن و بدگماني در بين كاركنان رواج پيدا كند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بين برود و تصميمات سازمان از كيفيت مطلوبي برخوردار نباشند. در این تحقیق به بررسی  این پرداختیم  که آیا بین سلامت سازمانی و  اعتماد درسازمان آب و فاضلاب استان البرز  رابطه معنی داری وجود دارد. پس جمع آوری پرسشنامه از 151 نفر جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داد ها باکمک  نرم افزار SPSS 17  و روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی تائید شد یعنی بین یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی  و در نهایت سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معني‌داري وجود دارد.

مقدمه

سلامت نظام اداري معلول عوامل متعددي است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهاي اعضاي سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاري از معضلات و ناهنجاري هاي اخلاقی سازمان ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهاي نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهاي نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. اعتماد  در محيط هاي كاري به عنوان عامل اصلي بالقوه اي است كه منجر به بهبود عملكرد سازماني ميشود و ميتواند يكي از منابع مزيت رقابتي در بلند مدت باشد، نيز به سرعت مورد توجه قرارگرفته است. ايجاد محيطي كه داراي اعتماد سازماني است، تأثيرات مثبت ز ي ادي بر اي سازما ن ها دارد؛ برعكس، هزينه هاي بي اعتمادي به علت عدم تمايل كاركنان به همكاري و مشاركت، خطر پذيري به خاطر رفتارهاي نامناسب، كيفيت پايين كار و نياز به كنترل، مي تواند سنگين باشد.

فهرست مطالب

فصل اول    12

1-1مقدمه    12

1-2بيان مسأله اساسي    13

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    14

1-4 اهداف تحقیق    15

1-5 سؤالات تحقیق:    16

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:    16

1-7 نقشه عملی تحقیق    17

جدول 1-1نقشه عملی تحقیق حاضر    18

1-8 قلمرو تحقیق    19

1-9 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    19

1-10 مدل تحقیق    20

فصل دوم    22

گفتار اول سلامت سازمانی    22

2-1 مقدمه    22

2-2تعاریف و مفاهیم    23

2-3 ضعف های سلامت سازمانی    25

  2-4 ویژگیهای سازمان سالم    26

2-5 سلامت سازمانی و اثربخشی    29

2-6 مشخصه های فضاهای کاری سالم    30

2-7 عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري    34

2-8 اثرات نبود سلامت سازمانی    36

2-9 ویژیگی سازمان های ناسالم    37

2-10 رابطه ي هوش سازماني و سلامت سازماني    41

2-11مدل های سلامت سازمانی    43

گفتار دوم    52

اعتماد سازمانی    52

2-12مقدمه    52

2-13 تعاریف و مفاهیم    53

2-14 انواع اعتماد در ارتباطات سازماني    56

2-15 رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني    58

2-16 رابطه بين جواخلاقي، اعتماد سازماني و تعهد سازماني    58

2-17 فرآيند اعتماد    59

2-18 مدل اعتماد سازماني    61

2-19 ابعاد اعتماد    62

2-20 جنبه هاي شخصي اعتماد    64

2-21 اعتمادسازي    65

2-22 شيوه هاي اعتمادسازي    66

گفتار سوم تحقیقات پیشین    68

گفتار چهارم    71

تاریخچه  سازمان    71

فصل سوم    75

3-1 مقدمه    75

3-2 روش تحقیق    75

3-3 جامعه آماری و نمونه آماری    76

3-4 تعيين حجم نمونه    76

3-5 متغيرهاي مستقل و وابسته و میانجی    77

3-6 روش وابزار گردآوری داد ها.    77

3-7 روايي و پایایی پرسشنامه    80

3-8روش تجزیه و تحلیل دادها    81

فصل چهارم    82

4-1مقدمه    83

4-1-2مشخصات توصيفي کارکنان    83

4-2-  تجزيه و تحليل داده ها    88

4-2-1 کولموگروف-اسميرنوف    88

4-2-2 تجزيه و تحليل فرضيا    89

4-2-3آزمون  فریدمن    94

5-1مقدمه    95

5-2 نتیجه گیری    97

5-3 پیشنهادها    98

5-4پیشنهادات برای تحقیقات آتی:    99

5-5 موانع و محدودیت های تحقیق:    100

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع انواع ماهواره و تاریخچه پیدایش آن ها پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت دانلود مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران گزارش کارورزی سه دانشگاه فرهنگیان رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ودبستانی (کنش پژوهی) تحقیق نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی