👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاتحقیق حاضر با عنوان  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در134صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهسيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف سازماني يكي از اركان اصلي فرآيند  برنامه ريزي به منظور بهبود فعاليت ها مي باشد. طراحي و مديريت نظام سنجش و ارزيابي يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزي استراتژيك شركت ها مي باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاري در ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده هاي (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است. کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده مقدمه  تلاش های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش ها از ابتدایی ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن آوری های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره وری نشان می دهد.     در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سوی و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد.    بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.    در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.     افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوریکه آنها همواره به ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیای عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است.    اما روش های نوین در برآورده کردن کارایی، ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها  (DEA) معطوف می دارد. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند، در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی بر خلاف روش های سنتی، هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می‎کند(مهرگان، 1383). که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.    در این فصل پس از ارائه مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین به بیان مساله تحقیق پرداخته می‎شود. همچنین اهداف تحقیق شامل اهداف اهداف اصلی و اهداف فرعی، سوالات(فرضیات) اصلی و فرعی، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق و محدودیت های تحقیق ارائه شده استفهرست مطالب چکیده    1فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه    31-2 بیان مساله    41-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن    71-4 چهارچوب نظری پژوهش    81-5 اهداف تحقیق    91-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق    91-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    101-8 ابزار گردآوری اطلاعات    101-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    101-10 قلمرو تحقیق    11فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق2-1 مقدمه    132-2 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور    142-3 بانک کشاورزی    162-4  تعاریف ارزیابی عملکرد    172-5  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد    192-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد    242-7 روش های ارزیابی عملکرد    252-8  اهمیت ارزشیابی عملکرد    262-9 ابعاد ارزیابی عملکرد    262-10 مفهوم کارایی و انواع آن    282-10-1 انواع کارایی    292-10-2 انواع کارایی از نظر فارل    302-11  تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی    322-11-1روش های تحلیل نسبت    332-12 روش های ارزیابی کارایی    362-12-1 روش های پارامتری    362-12-2 روش های ناپارامتری    362-13  مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها    392-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها    422-15  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها    43فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه    543-2 روش تحقیق    543-3 جامعه تحقیق    553-4  نمونه تحقیق    553-5 روش گردآوری اطلاعات    553-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    563-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA)    563-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده    563-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده    573-8 انواع الگوهای (DEA)    583-8-1 الگوی ( CCR  یا (C2 R    58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها4-1  مفاهیم ورودی و خروجی    624-2  شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق    624-3 بررسی نتایج با مدل CCR    674-4  بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC)    684-5 بررسی کارایی مقیاس    694-6  مجموعه مرجع    724-7  مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os)    78فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1  مقدمه    865-2  پاسخ به پرسش های پژوهش    865-3  جمع بندی و نتیجه گیری    905-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش    905-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی    92منابع    94

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و رساله معماري طراحی کانون پرورش فکری کودکان پرسشنامه امید به زندگی میلر (MHS) پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی (46 اسلاید) مبانی نظری و پیشینه دینداری دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)