👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 133صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

ضمانت نامه بانكي نوشته ايست معتبر و مستند كه ضمن آن، بانك صادر كننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي كند كه هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانك، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد (پیروز فر،1380).

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است،از نظر ماهیت موضوعی از نوع توصیفی است، از نظر زمان جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها روش میدانی است. جامعه آماری این پژوهش،کلیه روسا، معاونین، کارکنان بخش اعتبارات از یک طرف و کارکنان بخش ستادی  بانک صادرات استان زنجان از طرف دیگر تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات در بین 114 نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه توزیع گردید. برای ازمون فرضیات پژوهش با توجه به رتبه ای و غیر نرمال بودن متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و برای رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی با توجه به غیر نرمال بودن متغیر های پژوهش از ازمون فرید من استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS19 و Excel استفاده شده است .

یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت با جذب منابع بانک صادرات رابطه معناداری دارد .

مقدمه

در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت پرداخت زیاد وام به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با نقدینگی ایجاد شده، تورم بیش از حدی ایجاد خواهد شد ونقش منابع بانکی بی اثر خواهد شد. به این دلیل احتیاج به ابزارهای مالی مدرن همچون ضمانتنامه های تعهد پرداخت و اسناداعتباری است تا به عنوان جایگزین نقدینگی، نقش تامین مالی بنگاهها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان ومتقاضیان منابع مالی ، غیر از دارایی های نقد و نقدینگی، دارای های دیگری همچون زمین، مسکن، املاک، کارخانه  و اموال دیگری دارند که بدون الزام به فروش، می توانند به رهن بانکها دراورده و به کمک امنیت و ایمنی ایجاد شده به پشتوانه بانکها، ضمانتنامه های تعهد پرداخت در وجه ذینفعان دولتی و خصوصی از بانکها دریافت کنند و با تحویل ضمانتنامه به ذی نفعان، از انها مواد اولیه، محصولات واسطه ای یا اجناس مورد نیاز خریداری نمایند و فروشندگان هم با دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی، مطمئن هستند که اگر خریدار توان پرداخت هم نداشته باشد، بانک با توجه به وثیقه های دریافتی، حق وی را پرداخت خواهد نمود.

این بخش ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .

فهرست مطالب

فصـــل اول    1

1-1.مقدمه    2

1-2. تشریح و بیان مسئله    2

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق    3

1-4.سوالات تحقیق    4

1-5. اهداف تحقیق    4

1-6.فرضیات تحقیق    5

1-7.تعاریف مفهومي    5

1-7-1. ضمانت نامه    5

51-7-2. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده    5

1-7-3.ضمانت نامه حسن انجام کار    6

1-7-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان    6

1-7-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت    6

1-8.تعاریف عملیاتی    6

1-8-1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه    6

1-8-2. ضمانت نامه شرکت در مزایده    7

1-8-3.ضمانت نامه حسن انجام کار    7

1-8-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان    7

1-8-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت    8

1-8-6.جذب منابع    8

فصل دوم    9

2-1.مقدمه    10

2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی    11

2-3.تعريف ضمانت نامه    11

2-4.تعريف اعتبار اسنادي    12

2-5.وجه تسمه    12

2-6.اهميت و كاربرد ضمانت نامه بانكي    12

2-7.اقسام ضمانت نامه بانكي    13

2-7-1.از نظر حقوقی    13

2-7-2.از نظر هدف پرداخت    14

2-7-3.شرایط پرداخت    15

2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها    16

2-8.انواع ضمانت نامه    16

2-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده    17

2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات    18

2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت    19

2-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان    19

2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد    19

2-8-6.ضمانت نامه گمركي    20

2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت    20

2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه    20

2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه    20

2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي    21

2-10-1. نظريه 'سند مجرد'    21

2-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده    22

2-10-3. قرارداد پايه    22

2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه    23

2-12.استقلال ضمانت بانكي    24

2-12-1. غير قابل استناد بودن ايرادات    25

2-12-2. سوء استفاده آشكار    26

2-13.مشخصات ضمانت نامه    27

2-14.تمديد ضمانت نامه بانكي    27

2-15.جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه    28

2-15-1. دستور منع پرداخت ساده    29

2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي    30

2-15-3. تأمين خواسته    31

2-15-4. نقش بانك صادر كننده ضمانت نامه    34

2-16.آئين نامه صدور ضمانت نامه    34

2-17.نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي    36

2-18.وثايق و تضمينان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه    37

2-18.مسؤوليت هاي متعلق به طرفين قراردادها در عقد ضمان    38

2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش    38

2-19.واکاوی ادبیات پژوهش    39

2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان    39

2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران    42

2-20.بانک صادرات    47

2-20-1.تاریخچه و بنیانگذار بانک صادرات    47

2-20-2.سرمايه اوليه بانك  صادرات    49

2-20-3.شروع كار اولين شعبه و افتتاح بانك صادرات و معادن ايران    51

فصل سوم    53

3-1. مقدمه    54

3-2.روش تحقیق    55

3-3.جامعه آماری    55

3-4.نمونه آماری    56

3-5.ابزارهای گرد اوری داده ها    57

3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری    58

3-6-1.روایی پرسشنامه    58

3-6-2. پایایی پرسشنامه    59

3-7.متغیرهای پژوهش    60

3-7-1. متغیر مستقل    60

3-7-2.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قرآن شناسی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی مختصری بر ورزش، سلامتی ، کوهستان