👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

تحقیق حاضر با عنوان اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 119صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چكيده :

گردشگران براي انتخاب مقاصد گردشگري نيازمند اطلاعاتي در خصوص مقصد ميباشند. آنها پيوسته اطلاعاتي را از رسانه هاي گروهي شامل تلويزيون،ماهواره، اينترنت و... جمع آوري ميكنند. اگر چه منابع مذكور اطلاعات ارزشمندي را در اختيار گردشگر قرار ميدهد، اما گردشگران ترجيح ميدهند بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز خود را از منابع غيررسمي ازجمله بستگان، دوستان، آشنايان و ديگر افراد دريافت كنند. با توجه به اينكه اين افراد خود ذينفع نيستند، به همين دليل بيشتر مورد توجه خاص گردشگران ميباشند.از اين رو هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير تبيليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان يك مقصد گردشگري است. با استفاده از چارچوب نظري و مطالعات محقق مدلي پيشنهاد گرديد كه تاثير تبليغات شفاهي را بر چهار عامل سنجيد.متغيرهاي تحقيق تبليغات شفاهي ، ارزش ادراك شده ، ريسك ادراك شده ، رضايت و تمايلات رفتاري مي باشد. تحقيق از نوع هدف كاربردي است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است كه چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقيق 384 نفر از گردشگران اروپايي كه به ايران سفر كردند بودند. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8  و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ويندوز می باشنديافته هاي تحقيق نشان داد كه تبليغات شفاهي بر ارزش ادراك شده و ريسك ادراك شده تاثير معناداري دارد اما بر رضايت و تمايلات رفتاري تاثيري نمي گذارد.

كلمات كليدي :  تبليغات شفاهي  ، ارزش ادراك شده  ، ريسك ادراك شده  ، رضايت  ، تمايلات رفتاري

 بيان مسئله

افزايش رقابت در قرن بيست ويكم  براي كسب بيشترين منفعت از بازديد گردشگران  باعث شده است كه مقاصد مختلف از مبارزات تبلیغاتي مختلفي استفاده كنند و از طرفي مديران گردشگري به دنبال شناسايي راه هاي مختلف براي جذب گردشگر مي باشند.بنابراين توجه به اين مهم كه چگونه مي توان در محيطي رقابتي به فعاليت پرداخت و منافع بسياري را به دست آورد و هم چنين رضايت گردشگران را هم تامين كرد به عنوان يك مسئله اساسي مطرح مي شود.

كشور ايران از جمله مقاصدي است كه با وجود جاذبه هاي فراوان فرهنگي و طبيعي به دليل عدم برنامه ريزي مناسب در بازاريابي با مشكلات بسياري رو برو است از اين رو محقق را بر آن  داشت كه به بررسي تاثير يكي از روش هاي تبليغات كه تبليغات شفاهي است، بپردازد. ارتباط شفاهي مي تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي يك مقصد به حساب آيد و تاثير عميقي را بر نگرش و رفتار گردشگران به وجود آورد.با توجه به آن كه اكثر خدمات هسته اي مقاصد گردشگري تا حدود زيادي مشابه مي باشد و سطح خدمات ارائه شده توسط مقاصد ارتقا پيدا كرده ، در همين راستا سطح انتظارات گردشگران نيز افزايش يافته است. بنابراين در بخش هاي خدماتي از جمله گردشگري منابع اطلاعاتي شخصي يا به عبارت ديگر ارتباط شفاهي مي تواند نقش مهمي را در موفقيت يا شكست يك مقصد ايفا نمايد.

فهرست مطالب

1 - بيان مسئله    2

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق    2

1-3- گزاره هاي تحقيق    3

1-4- فرضیه های تحقیق    4

1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار    4

1-6- روش كلي تحقيق    4

1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق    5

1-8- قلمرو زمانی تحقیق    5

1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه    5

1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها    5

1-11- روش تحليل داده ها    5

1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق    6

1-13- چارچوب كلان نظري تحقيق    6

1-14- نقشه راه    10

1-15- پیشینه تحقیق    11

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق    12

2-1- مقدمه    14

2-2- ارتباطات شفاهی    15

2-2-1- ارتباطات    15

2-2-2- مهارت ارتباطی    15

2-3- تبلیغات شفاهی و ابزار آن    20

2-3-1- اهمیت تبلیغات شفاهي    23

2-3-2- متغیرهای تبلیغات شفاهی    25

2-3-3- ارتباطات    25

2-4- تمایل رفتاری    28

2-4-1- تکرار بازدید    28

2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده    29

2-5- ارزش ادراک شده    30

2-5-1- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی    31

2-6- ریسک ادراک شده    33

2-7- رضایت    36

2-8- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی    40

2-8-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران    40

2-8-2- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری    40

2-8-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران    41

2-9- مروری بر تحقیقات پیشین    42

2-10- مدل پيشنهادي تحقيق    45

3-1- مقدمه    46

3-2- روش تحقيق    46

3-3- متغيرهاي تحقيق    47

3-4- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات    47

3-5- روايي و پايايي پرسشنامه    49

3-5-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه    49

3-5-2- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه    50

3-6- جامعه و نمونه آماري    51

3-7- قلمرو مکاني تحقيق    51

3-8- قلمرو زماني تحقيق    51

3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    51

3-9-1- مدل معادلات ساختاري    52

3-10- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر    53

3-11- مراحل مدل معادلات ساختاري    53

3-12- جمع بندی    58

4-1- مقدمه    59

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی لالایی های رایج در هرمزگان (میناب) پاورپوینت بررسی اصول معماری در ایران مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق اختلالات تنظیم هیجان (فصل 2) پاورپوینت بیانیه استکهلم تحقیق گروههای خونی