👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 124 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

 با توجه به نقش پررنگ و با اهميت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، اين تحقيق سعی دارد با استفاده از ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ايران به پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضيه ها، پلی ارتباطی بين جريانات نقدی و پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها ايجاد کند.

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرايی، توصيفی می باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوري گرديده است. همچنين، از معيار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکيک شرکت ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذيرد که علامت مثبت يا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعيت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدين منظور از رگرسيون لجستيک باينری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غير درمانده با داده های زمانی 1381 لغايت 1391 استفاده شده است. يافته های تحقيق نشان دهنده مفيد بودن برخی از ترکيبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزيابی عملکرد شرکت و پيش بينی درماندگی مالی است.

مقدمه

قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.  

در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که  سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی  (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق    1

1-1- مقدمه    2

1-2- تشريح و بيان مسأله    3

1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش          3

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش    4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش    4

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش    4

1-5- سؤالات تحقيق    6

1-5-1- سؤال اصلی تحقيق           6

1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق      6

1-6- فرضيه های تحقيق    8

1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق         8

1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق  8

1-7- قلمرو تحقيق    9

1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق    9

1-9- ساختار تحقيق    10

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق    11

2-1- مقدمه    12

بخش اول: مبانی نظری تحقيق    13

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری    14

2-2-1- عوامل بيرونی    14

2-2-1-1- عوامل اقتصادی    15

2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی    15

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری    15

2-2-2- عوامل درونی    16

2-2-2-1- مديريت    16

2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود    17

2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته    17

2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد    17

2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت    18

2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه    18

2-2-2-7- افزايش سرمايه    18

2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت    19

2-2-2-9- طرح‌های توسعه    19

2-2-2-10- امتيازات ويژه    19

2-3- نسبت های مالی      20

2-3-1- نسبت های سوددهی      20

2-3-2- نسبت های نقدينگی      21

2-3-3- نسبت های اهرمی          21

2-3-4- نسبت های عملکرد       21

2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي    22

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی    23

2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای    23

2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی    23

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد    24

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات    24

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار    24

2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي    25

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی    25

2-6- تداوم فعاليت    26

2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت    27

2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان    28

2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت    29

2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي    30

2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری         31

2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد       33

2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت          33

2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی    34

2-11-1- تکنيک‌های آماری    34

2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه    35

2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی)    35

2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی    36

2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی    36

2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک    37

2-11-3- مدل‌های نظری      37

2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی                     37

بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق    38

2-13- تحقيقات خارجی    39

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی    39

2-13-2- بيور    39

2-13-3- آلتمن    40

2-13-4- اسپرينگيت    42

2-13-5- لارگی و استيکنی    43

2-13-6- زاوگين    43

2-13-7- زميجوسکی    44

2-13-8- كيزي و بارتزاك    44

2-13-9- وارد    44

👇محصولات تصادفی👇

دانلود رساله استانداردهای معماری طراحی ویلا مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی و راهبردهای شناختی(فصل دوم) بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی(فصل دوم) تحقیق پيامبر و حاكميت سياسي