👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري  گمرک شیراز دارای  قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه  بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

مقدمه

دولت و واحدهاي تابعه، و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي¬شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي¬توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي-هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1390،ص 1و2)

در اين ميان، دگرگون سازي  گمرکات كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت‌پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي گمرک از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک  را ايجاب مي‌نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي گمرکات  كشور امكان‌پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، گمرک در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و گمرکات اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهایي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد

1ـ2ـ بيان مسئلهوانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي¬دهند. گمرک به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي¬كنند گزارش عملكرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند.  در گمرک تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه‌وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي‌گردد كه اهم آن به قرار زير است:

1ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و   هزينه هاي انجام شده دوره قبل .

2ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.

 3ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .

شفاف¬سازي اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذيصلاح يكي از وظايف اصلي‌ گمرک  است بدين منظور برقراري يك نظام گزارشگري مالي¬ مطلوب براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي گمرک  الزامي است. اطلاعات¬ مالي توسط گروههاي مختلف براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي¬شوند. شوراي شهر، مردم و مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرک  از استفاده‌كنندگان عمده گزارشات و سامانه مالي گمرک مي-باشند كه پاسخگو يا عدم‌ پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده‌كنندگان، نشانگر وضعيت اين سامانه¬هاست. سامانه مناسب از اجزايي تشكيل مي‌شود كه زنجيروار عمل مي¬كنند و كاركرد نامناسب هرجزء اين زنجير مي¬تواند عملكرد كل نظام گزارشگري مالي را با مشكل روبروكند. بديهي است طراحي و   به كارگيري يك نظام مناسب گزارشگري نيازمند دانش و تجربه كافي و مناسب است، که به نظر مي‌رسد هم‌ اکنون در گمرک شیراز با مشكلاتي روبرو است. و از آنجائي كه پژوهشگر براي يافتن پاسخ سوالات ذهني خودكه اكثرمردم نيز با آن مواجه بودندكه چرا گمرک صورت مالي خود را به صورت شفاف ارائه نمي كنند چون همواره اختلافاتي ميان اجراي طرحها و بودجه ديده مي شد سوال اصلي مطرح شده اين بودكه1- آياسامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز ازقابليت هاي مورد انتظار از يك نظام گزارشگري مالي مطلوب برخوردارمي باشد؟ 2- سامانه تامين اعتبار مورد استفاده گزارشگري مالي در گمرک شیراز تا چه اندازه توانايي كنترل هزينه هاي برنامه، طرحها و پروژهاي مصوب سالانه گمرکات رادارد؟3-آيا سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داري مورد استفاده در گزارشگر مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي را دارد ؟ كه از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلي وسه سوال بعدي به عنوان سوالات فرعي در نظر گرفته شد بنابراين در اين پژوهش ضعف هاي نظام گزارشگري مالي با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پيشنهادهائي براي رفع اين ضعف ها و تقويت نظام گزارشگري مالي سازمانهاي ياد شده ارائه خواهد شد.

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش:

مديريت دولت در امور اقتصادي از آن براي تاثير اساسي در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتي است ، شکوفايي اقتصاد دولتي نتايج پر بار براي تمام شئون کشور و رکود اقتصادي بحرانهاي مهيبي براي آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادي دولت مهم و پاسخگويي در زمينه امور اقتصادي مهمتر است . مسئولين بايد به آنچه که حق مردم ايجاب مي کند در زمينه مسائل اقتصادي و دخل و خرج هاي دولتي به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمينه هاي بالاو مقايسه وضع موجود در ايران و تشخيص نارسايي هاي اساسي گزارشگري مالي دولتي ، به منظور دستيابي به نظام هاي مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرايط ، امکانات و مقررات کشور ، يک ضرورت اساسي است.

براي پاسخ به اين ضرورت بايد برنامه هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلند مدتي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين چهارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي صورت پذيرد . با توجه به يکي از ارکان اساسي نظام هاي مردم سالار پاسخگويي است و يکي از اين ابزارهاي اصلي براي پاسخگويي برقراري نظام گزارشگري مالي است. (باباجاني،جعفر،1378،ص3)

فهرست مطالب

ـ چكيده  1

فصل اول : كليات پژوهش

1ـ1ـ ديباچه  3

1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش 4

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش 5

1ـ4ـ اهداف پژوهش  6

1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش 7

1ـ6ـ روش پزوهش  7

1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات .8

1ـ8ـ قلمرو پژوهش .8

1ـ9ـ متغير هاي پژوهش .10

1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش 10

1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي 10

1ـ12ـ ساختار پژوهش  13

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه 15

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي 17

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي 19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي 19

2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران  21

2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك 23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي 24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران  25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري  27

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي  29

2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل  30

2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي 31

2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي .32

2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي 34

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي 36

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي 36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي  39

2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي  39

2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي  39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل 42

2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي 44

گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات 

2ـ2ـ1ـ بحث نظري 46

2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران .48

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي. 51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها 52

2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک  54

2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري گمرک  56

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه .59

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک   66

2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه  .68

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات

استان هرمزگان و زاهدان 69

2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران 70

2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي71

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني

آن در ايران .72

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3ـ1ـ ديباچه  75

3ـ2ـ جامعه آماري  .75

3ـ3ـ تعيين حجم نمونه .77

3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش 80

3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه 80

3ـ6ـ روش پژوهش 81

3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات 83

3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات 84

3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش 84

3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه 84

3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش 86

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بادگیر پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال پاورپوینت چگونگی ثبت شرکت مهندسی فایل پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟ومعرفی معماران معروف ایران و جهان کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران