👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 112 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي كنند.  سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا  فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بين سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغير هاي پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) داراي رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

مقدمه

در كشورهاي توسعه يافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود . از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام اهميت به سزائي دارد و همچنين مهمترين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد ، سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر اين آگاهي از رابطه بين قيمت سهام و سود نقدي اعلام شده هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعات مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد. وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384).

موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384) .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

فهرست مطالب

چكيده:    1

فصل اول: كليات تحقیق

1-1مقدمه    3

2-1بیان مسئله تحقيق    4

3-1 تاریخچه موضوع تحقيق    6

4-1 تعریف موضوع تحقيق    9

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    9

6-1 اهداف تحقیق    10

7-1 چارچوب نظری    11

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:    15

9-1 فرضیه های تحقیق    18

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات    19

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2  مقدمه    21

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد    22

1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی    22

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد    22

3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری    24

4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی    26

5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری    27

6-2-2 اهمیت جریان های نقدی    28

3-2  بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري-    30

1-3-2  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی    34

2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی    34

4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن    36

1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود    36

2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود    37

3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود    38

4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام    39

5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی :    40

6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه    43

7-4-2  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود    46

5-2بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت    48

1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود    48

2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی    49

3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد    50

6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق    50

فصل سوم: روشاجرای تحقیق

1-3 مقدمه    55

2-3 روش تحقیق    55

3-3 اهداف تحقیق    56

4-3 فرضیه های تحقیق    57

5-3 مدل تحلیلی تحقیق:    58

6-3 جامعه آماری    58

7-3 قلمرو تحقیق    59

8-3 روش های جمع اوری اطلاعات    59

9-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    60

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

1-4 مقدمه    65

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها    65

👇محصولات تصادفی👇

گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی پاورپوینت كنترل عفونت در سل مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و تربیت فرزند (فصل 2 پایان نامه) تحقیق ايــمان به خدا بررسي هاي جديد زمين شناسي، ژئوکرونولوژي و ژئوشيميايي افيولت هاي خوي و سازندهاي مربوط به آن در شمال