👈 فروشگاه فایل 👉

اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورستحقیق حاضر با عنوان اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 199صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده:

سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .

یافته های  پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص  دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که  درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.

مقدمه:

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و... برای ذینفعان مي‌باشد.

سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .

فهرست مطالب

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2-1 تاریخچه مطالعاتی    5

3-1 بیان مسئله    5

4-1 فرضیه های پژوهش    7

5-1  اهداف پژوهش    8

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش    8

7-1 حدود مطالعاتی    9

8-1 روش پژوهش    9

9-1 متغیر های پژوهش    10

10-1 گرد آوری اطلاعات    10

11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات    10

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    14

2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود    14

1-2-2سود سهام    14

2-2-2 مفهوم سود و تعاریف    15

3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری    17

4-2-2 ویژگی های سود حسابداری    18

5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری    18

6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری    19

7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود :    20

1-7-2-2 پایداری سود    20

2-7-2-2 قابلیت پیش بینی    20

3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام :    21

4-7-2-2  به موقع بودن سود :    21

5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود :    22

8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی    23

3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود    23

1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده    23

2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی    24

3-3-2 تخمین سود    24

4-3-2 خطای پیش بینی سود    25

5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی    26

6-3-2 اهداف پیش بینی    26

1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی    26

7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی    26

8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی    28

1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی     28

2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی )    31

3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی     32

4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود    33

1-4-2سیاست تقسیم سود    33

2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود    34

3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود    34

1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود    35

4-4-2 تئوری انتظارات    36

5-4-2 تئوری های تقسیم سود    37

6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده    37

5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن    38

1-5-2 شاخص و تعریف آن    38

2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام    39

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار مقاله بررسی اثر باکتریوفاژها بر باکتري هاي لاکتوباسیلوس دلبروکی در تولید فرآوردههاي تخمیري شیر بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین بررسی ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی تحقیق بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی