👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بمطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس : با تاکید بر محدودیت های مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 169 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزيه و تحليل‌هاي صورت گرفته در ارتباط با تاييد فرضيه اول پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقيمي وجود دارد يعني با افزايش جريان‌هاي نقدي در جهت مثبت به يك نسبت مشخصي نيز ميزان سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها افزايش خواهد يافت. همچنين نتايج پژوهش در ارتباط با تاييد فرضيه دوم حاكي از اين بود كه بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معكوسي وجود دارد يعني هر چه قدر عدم تقارن در حساسيت جريان‌هاي نقدي و مثبت بيشتر باشد با يك نسبت مشخصي سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها كاهش خواهد يافت.

مقدمه

وجوه نقد از جمله منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و در بسياري از تصميمات مالي و مدل‌هاي ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و برخي تجزيه و تحليل‌هاي سنتي و جديد مديريت مالي نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد  بررسي ادبيات حسابداري نيز نشان‌گر آن است كه درباره اهميت جريان‌هاي نقدي توافق عمومي وجود دارد . در چارچوب نظري حسابداري و مالي كشورهاي مختلف (كه تعيين‌كننده هدف، وظيفه و محدوديت‌هاي حسابداري و گزارش‌گري مالي است)، توجه خاصي به جريان‌هاي نقدي مبذول شده است. توجه خاص به جريان‌هاي نقدي به حدي بوده است كه در اكثر كشورها از جمله ايران اين مهم به عنوان يكي از اهداف حسابداري و گزارش‌گري مالي بيان شده است، زيرا جريان نقد از نظر تئوريكي در زمينه تصميم‌گيري نظير ارزيابي ريسك مربوط به مقدار و زمان وام و پيش‌بيني ميزان اعتبار و ارزش‌گذاري شركت و فراهم آوردن اطلاعات اضافي براي بازار سهام و ..... مي‌تواند مفيد واقع شود.

فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه    3

1-2) بيان مسئله     3

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش    5

1-5)اهداف پژوهشي    6

1-5-1) اهداف علمي    6

1-5-2) اهداف كاربردي    6

1-6) فرضيه‌هاي پژوهش    7

1-7) متغیرها و مدل پژوهش    7

1-7-1) متغیرهاي پژوهش    7

1-7-1-1) متغیر وابسته    7

1-7-1-2)متغیرهاي مستقل    7

1-7-1-3) متغیرهای کنترلی    7

1-7-2) مدل تحليلي پژوهش    7

1-8) روش پژوهش    8

1-9) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات    8

1-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9

1-11) قلمروپژوهش    9

1-11-1) قلمرو موضوعی    9

1-11-2) قلمرو زمانی    9

1-11-3) قلمرو مکانی    9

1-12) جامعه و نمونه آماری پژوهش    10

1-13) تعاريف واژگان کليدي (تعاریف عملیاتی واژگان)    10

1-14)ساختار پژوهش    11

1-14) خلاصه فصل    12

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

2-1) جریان‌های نقدی    14

2-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی      14

2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتي    14

2-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جريان‌هاي نقدي    15

2-1-4) رابطه جريان‌هاي نقدي جاري و آتي و سطح سرمايه‌گذاري شركت‌ها    16

2-1-5) اهداف جريان‌هاي نقدي (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالي)16   

2-1-6) طبقه‌بندي دارايي‌هاي جاري و جريان‌هاي نقدي    17

2-1-7) حرکت به سوی جریان‌های نقدی    17

2-1-8) جریان‌های نقدی جاري و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران    18

2-1-9) جريان‌هاي نقدي و سود خالص    19

2-1-10) انواع جریان‌های نقدی      20

2-1-10-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام    20

2-1-10-2) جریان نقدی سرمایه‌ای    21

2-1-10-3) جریان نقدی آزاد    21

2-1-11) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد    22

2-1-12) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد     23

2-1-13) صورت جريان وجوه نقد    24

2-1-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد    25

2-1-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداري ايران    27

2-1-13-3) مفهوم جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي    28

2-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش‌بيني آن    29

2-1-15) جريان‌هاي نقدي عملياتي و سياست‌هاي تقسيم سود    30

2-2) عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي    30

2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد    30

2-2-2) عدم تقارن در حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    31

2-2-3) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي     32

2-2-3-1) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري    32

2-2-3-2) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    33

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت نقد بناي خانه آخوند ابو تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت طرح توجیهی تولید اجاق گاز تحقیق بتن ضد آب طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسي