👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 115صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندي کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.

روش پژوهش:  در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.

یافته ها: در اين پژوهش به محاسبه و رتبه بندي کارایی شرکت های عضو بازار بورس ايران پرداختیم که در آن ابتدا از روشهای BCC  و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با استفاده از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از ميان نهاده ها، دارایی و فروش و از ميان ستانده ها، مطالبات حساس ترين متغيرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.

  مقدمه

    درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژي هاي جديد در فعاليت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالي جديد و نيازهاي روزافزون به نيروي کار با صلاحيت شرکتها و موسسات و بويژه شرکتهای صنعتی را در معرض يک فرايند تکامل بسيار پيچيده به منظور دستيابي به مزيت رقابتي يا صرفا بقا قرار داده است. (فري يرا  وهمكاران،2،2012)

      ارزيابي عملکرد شرکتهای مختلف يک کار دشوار است. يکي از دلايل اين دشواري پيچيدگي اي است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادي که بايد در ارزيابي مد نظر قرار گيرند وجود دارند همچنين منافع متعدد و ذينفعان مختلف نيز دلايلي ديگر است(فري يرا وهمكاران،2،2012)

     يک بررسي جامع کاربردهاي تحليل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان ميدهد شفافيت گزارشها در مورد بکارگيري تحلیل پوششی داده ها  براي موسسات مالي امري ضروري است. با توجه به اهميت ارزيابي عملكرد از طريق تحليل پوششی داده ها و نقش آن در افزايش کارایی و اثربخشي عملكرد شرکتها ، از اين رو اهميت موضوع و حساسيت تحقق آن در بخش خدمات مالي، زمينه لازم و کافي براي پرداختن به اين مقوله را فراهم مي آورد. در اين فصل در ابتدا بيان مساله و اهميت و ضرورت موضوع توصيف شده و سپس اهداف ، فرضيات تحقيق و اصطلاحات کليدي بيان شده اند.

فهرست

چکیده    1

فصل اول :کلیات پژوهش    2

1-1    مقدمه    3

1-2    بيان مسئله    4

1-3    ضرورت و اهميت تحقيق    7

1-4    اهداف تحقيق    9

1-5    سوالات تحقيق    9

1-6    فرضيات تحقيق    10

1-7    تعاريف و اصطلاحات    10

1-8    روش گردآوري اطلاعات    11

1-9    محدوده تحقيق ( موضوعي , زماني و مکاني )    11

1-10 ساختار تحقیق    12

فصل دوم : ادبيات تحقيق    13

2-1    مقدمه    14

2-2    بخش اول) عملکرد    15

2-2-1 مفهوم و تعاريف عملكرد    15

2-2-2 تاريخچه ارزيابي عملكرد    16

2-2-3 فرايند ارزيابي عملكرد    17

2-2-4 ارزيابي و اندازه گيري عملكرد    18

2-2-5 اهداف ارزيابي عملكرد    20

2-2-6 عملكرد كاركنان    22

2-3    بخش دوم) مدل هاي ارزيابي عملكرد    25

2-3-1 نرخ بازده سرمايه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمايه و مشتقات آنها    26

2-3-2 رويکردهاي ارزيابي عملكرد    32

2-3-3 مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملکرد    33

2-4    بخش سوم) کارایی    35

2-4-1 تعریف کارایی    35

2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی    37

2-4-3 انواع کارایی    38

2-4-4 ناکارایی    40

2-4-5 اندازه‌گيري کارایی    40

2-4-6 رابطه بين صرفه ‌اقتصادي و کارایی    42

2-4-7 معيارهاي کارایی    43

2-4-8 تدوين معيارهاي کارایی    43

2-4-9 تعيين موانع، مشكلات و مسائل موجود درارزيابي    45

2-4-10 انواع ارزيابي    45

2-4-11 روش‌هاي ارزيابي عملياتي شرکتها و موسسات    47

2-4-12 کارایی عملیاتی    52

2-5    بخش چهارم) پيشينه تحقيق    55

2-5-1 تحقیقات داخلی    55

2-5-2 تحقیقات خارجی    60

2-6    خلاصه فصل    65

فصل سوم : روش تحقيق    66

3-1    مقدمه    67

3-2    روش شناسي پژوهش    67

3-3    فرضيه هاي پژوهش و مدل هاي مربوطه    67

3-4    متغيرهاي پژوهش    68

3-5    فرآيند پژوهش    68

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل پاورپوینت رادار تصویری بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده معرفی رشته مهندسی مکانیک تحقیق عوامل موثر در ایجاد عفونت و عواقب آن