👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 104صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

     هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و بررسی متغیر‌های مختلف در این زمینه است. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه  مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیق ای انجام شده نیز، نشان دهنده همین موضوع است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین برخی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی است و در این پژوهش فرضیه اصلی بیان می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. بررسی نتایج پژوهش نشان داده است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) وجود دارد.  بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2- و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4 و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3 وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد.  بین نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3 و سطح معنی داری (04769/0) وجود دارد. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) وجود دارد. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2 و سطح معنی داری (04944/0) وجود دارد. 

مقدمه

با توجه به جدایی مقوله مالکیت از مدیریت،‌ بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری‌های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری می‌باشد. حسابرسی، برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش‌های افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند. زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های مالی را گزارش می‌دهد. (حساس یگانه، 1384).

به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (نونهال و همکاران، 1389). اما در این میان ممکن است حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو‌ه‌های استفاده کننده را برآورده سازند و بین تصور استفاده‌کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد گردد. این شکاف می‌تواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های حسابرسان مستقل اشاره نمود (سیدیکوی، 2008) . ویژگی‌های حسابرس می‌تواند گزارش حسابرسی او را به شرکت تحت‌الشعاع قرار دهد، از این رو آشنایی با آن برای درک، ارزیابی و ارتقای تصمیمات حسابرس ضروری است (کیهان، 1378). حال با توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارش‌گری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است در این فصل به بیان مسئله به ضرورت پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می‌شود. اهداف زمینه‌های پژوهش ذکر می‌شود و مدل‌‌های مفهومی و دامنه پژوهش تشریح شده و نیز واژه‌های کلیدی تعریف می‌شود.

فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه    3

1-2- بیان مسئله    4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    5

1-4- اهداف پژوهش    8

1-4-1- هدف اصلی    8

1-4-2- هدف فرعی    8

1-5- فرضیات پژوهش    8

1-5-1 فرضیه اصلی    8

1-6- دامنه پژوهش    9

1-6-1- قلمرو موضوعی    9

1-6-2- قلمرو مکانی    9

1-6-3- قلمرو زمانی    9

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها    9

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه    15

2-2- مبانی نظری پژوهش    16

2-2-1 حسابرسی چیست؟    16

2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران    18

2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی    18

2-2-2-2 حسابرسی بعد از انقلاب    20

2-2-3- انواع حسابرسی    21

2-2-4-  استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی    22

2-2-4-1 استاندارهای عمومی    22

2-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات    23

2-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی    23

2-2-4-5 آموزش و تخصص    24

2-2-4-6  استقلال – مهمترین استاندارد حسابرسی    24

2-2-4-7 مراقبت‌های حرفه‌ای    24

2-2-4-8  استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد    25

2-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی    25

2-2-4-10  شناخت کافی از کنترل‌های داخلی    25

2-2-4-11 شواهد کافی و قابل اطمینان    26

2-2-4-12 استاندارهای گزارشگری    26

2-2-5-  ویژگی‌های حسابرس موفق    27

2-2-5-1  موضوعات بنیادی و اولیه    27

2-2-5-2  داشتن چشم انداز آتی و درك غریزی از كسب‌وكار    28

2-2-5-3  داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید كلی )از كسب‌وكار صاحبکار    28

2-2-5-4  ارتقای مهارت های اجتماعی    29

2-2-5-5   بهبود قدرت تصمیم‌گیری    29

2-2-5-6  داشتن توانایی رهبری    30

2-2-5-7  مهارت های ارتباطی    30

2-2-6-  اقلام تعهدی    30

2-2-7  تئوری عملکرد اقلام تعهدی    31

2-2-7-1  اقلام تعهدی ساختاری    31

2-2-7-2  اقلام تعهدی معنایی    32

2-2-8-  تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی    33

2-2-8-1  برخی دیدگاهها در مورد اقلام تعهدی    34

2-2-9- الگوی تعدیل شده جونز    37

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها تحقیق بررسی بازدارنده های رشد استدلال انتقادی از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهرستان شیراز پاورپوینت احیای میدان عتیق تحقیق Risk-Based Auditing ترجمه شده (حسابرسي بر مبناي خطر) تحقیق انقلاب اسلامي و انتفاضه فلسطين