👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق  در 120 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري       خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده اند. روش  استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغيرها  وتبديل  آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعيين رضایت  شغلی مادران در محیط کار آن ها  و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران  نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادکه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید كه نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی  وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.

   مقدمه

اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت هاي بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ي بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌اي از مفهوم كلي سلامتي است. سازمان بهداشت جهاني سلامتي را چنين تعريف مي‌كند : حالت سلامتي كامل فيزيكي، رواني و اجتماعي نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني برخي چنين تصور كرده‌اند كه نقطه مقابل سلامتي رواني، بيماري رواني است در حالي كه اين چنين نيست و مفهوم سلامتي رواني بسيار گسترده‌تر از اين است(خدارحيمي، 1374). 

انسان سالم به عقیده اسکینر  فردی است که رفتارش منطبق با قوانین وظوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبروشود. با استفاده از شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود واطرافیانش اقدام می کند.از نظرراجرز  انسان دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است،پیش داوری ندارد احساس آزادی و خلاقیت می کند (اسکینر،1965).سلامت روان در دو قالب فقدان بيماري رواني و احساس رضايتمندي و لذت از زندگی، مورد توجه بسياري از متخصصان و كارشناسان اين حوزه است.(تئودر  ،2001).شفيع آبادي سلامت رواني را داشتن هدفي انساني در زندگي، سعي در حل عاقلانه مشكلات،سازش با محيط اجتماعي بر اساس موازين علمي و اخلاقي و سرانجام ايمان كار ي و مسئوليت، پيروي از اصل نيكوكاري و خيرخواهي مي داند(شفيع آبادي و ناصري 1365).

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه  3

1-2بیان مسئله  6 

1-3-ضرورت پژوهش  16

1-6-اهداف پژوهش  18    

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2- 1-مقدمه  20

2-2-بحث نظری 22

2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف 22    

2-2-2-پیشرفت تحصیلی  29

2-2-3 –اشتغال مادر 31 

2-3-پژوهش های انجام شده در ایران 32

2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران 41

2-5- جمع بندی 50

2-6-فرضیه های پژوهش  51

2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش  51

2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش  51

2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها  52

2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان 52

2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان 52

2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی 53

2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی 53

فصل سوم : روش کار و تحقیق

3-1-مقدمه  55

3-2-طرح پژوهش 55

3-3-جامع آماری 55

3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری 55

3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات  56   

3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. 56

3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI58

3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک 60

3-5- روش اجرای پژوهش 60

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 61

فصل چهارم :نتایج

4-1-توصیف دادها  63

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی63

4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی 65

4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی 68

4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش 69

4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش 70    

4-3-فرضیه های فرعی پژوهش 71

4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش 71

4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش 72

4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش 73

4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1.- بهداشت روانی 77        

5-2- محدودیت های پژوهش  87               

5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. 88 

منابع و مآخذ

منابع فارسی 91    

منابع انگلیسی 102

چکیده انگلیسی 114 

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش شیوه ها و سبکهای مقابله ای( فصل 2) پاورپوینت تعریف و اصول مدیریت عملکرد (225 اسلاید) پاورپوینت بررسی فرهنگسرای گهوا مقاله در مورد دوران قاعدگی