👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره

پاورپوینت اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره در حجم 49 اسلاید قابل استفاده برای دانشجویان رشته مشاوره، علوم تربیتی، روانشناسی

بخشی از متن:

الف:انواع راهنمایی

امر راهنمایی با توجه به زمینه های مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می گردد. از نظر موضوع،راهنمایی در انواع

تحصیلی

شغلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

خانوادگی

بهداشتی

سازشی

و از نظر اجرا نیز راهنمایی به دو دسته تقسیم میشود

راهنمایی فردی

راهنمایی گروهی

از نظر موضوع

تقسیم بندی راهنمایی از لحاظ موضوع،یک طبقه بندی قراردادی است که صرفا به منظور سهولت مطالعه و یا برنامه ریزی مواد درسی صورت می پذیرد و گرنه در عمل،از تمام انواع راهنمایی، به طور همزمان استفاده به عمل می آید.شرح هر یک از انواع راهنمایی از لحاظ موضوعی در زیر اورده می شود.

مطالب پاورپوینت:

آشنایی با انواع راهنمایی

فواید راهنمایی برای دانش آموزان

انواع راهنمایی از نظر اجرا

توضیح راهنمایی تحصیلی و خانوادگی

تشریح راهنمایی بهداشتی و سازشی

اهداف راهنمایی شغلی در مقاطع مختلف تحصیلی

مقایسه راهنمایی فردی و گروهی ،مزایا و محدودیتهای هریک

بیان علت عدم توافق صاحبنظران در مورد تعداد شرکت کنندگان در جلسات مشاوره گروهی

دلایل استفاده از مشاوره فردی

پنج مورد مناسب برای اجرای راهنمایی به صورت گروهی

انواع مشاوره و توضیح در مورد هر کدام

تعریف مشاوره گروهی

تعریف پویای گروه و چگونگی تاثیر آن رابر تغییر رفتار مراجعان

بیان مزایای مشاوره گروهی

انواع گروه و کاربرد هر کدام

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع غذایی در کارخانه تولید کنسرو ماهی پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک ) پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان پاورپوینت مفهوم موسیقی در بناها نگهداری زرد آلو در سرد خانه