👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی کلی رفتارمهاربندهاي هم محوروبرون محور در سازه های فولادی،در حجم 27 اسلاید.

بخشی از متن:

سازه هاي ساختمانی تحت اثر نیروهاي ناشی از زلزله دچار تغییر مکان می شوند. متداولترین روش کنترل تغییر مکانها در سازه هاي فولادي که معمولاً از نوع جانبی هستند ، مهاربندها می باشندکه به شکلهاي گوناگونی اجرا میشوند. پیکربندي

سیستمهاي مهاربندي عموماً از نوع هم مرکز (هم محور) یا خارج از مرکز (برون محور ) می باشد . مهاربندهاي هم مرکزسختی سازه را نسبت به قاب خمشی معادل به شدت افزایش داده و تغییر مکان جانبی سازه را محدود می نمایند .

سیستم مهاربندي برون محور دو ویژگی ' سختی مناسب جانبی ' و 'جذب انرژي بالا' را با یکدیگر ترکیب کرده و بکار می گیرد .در این سیستم، برون محوري اتصال مهاربندي سبب پدیدآمدن لنگرهاي خمشی و نیروهاي برشی بزرگی درناحیۀ تیر نزدیک به مهار ، می شود .

به این ترتیب، تنشهاي این ناحیه از تیر وارد محدودة غیر ارتجاعی شده و سبب اتلاف

انرژي ناشی از زمین لرزه می شود.این ناحیه از تیر' پیوند' نام دارد.

در این مقاله به طور مختصر به بررسی رفتار مهاربندهاي هم محور و برون محور و نیز به معرفی نوعی مهاربند موسوم به مهاربند زانویی می پردازیم. در این سیستم مهاربندي، حداقل یک انتهاي بادبند به جاي اتّصال به محل برخورد تیر و ستون

به عضو زانویی که بطور مایل بین تیر و ستون قرار می گیرد، وصل می شود.

عضو قطري مهاربند تأمین کنندة سختی سیستم است، در حالیکه شکل پذیري تحت اثر بارهاي شدید جانبی از طریق جاري شدن خمشی عضو زانویی بدست می آید. این

سیستم مهاربندي، روشی کاملاً جدید است که هنوز وارد آیین نامه ها نشده اما با توجه به مقاومت، سختی، شکل پذیري بالا و سایر ویژگی هاي مناسبی که دارد، ممکن است به زودي به عنوان سیستمی مناسب در مقابله با نیروهاي جانبی در طراحی ها لحاظ گردد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

انواع سیستم هاي متداول در ساختمانهاي اسکلت فولادي

مهار بندي هاي هم محور

مهار برون محور

مهاربند زانوئی

نتیجه گیري

مراجع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید عمدتا قابل ویرایش تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم وابعاد کیفیت (فصل دوم) تحقیق مفهوم شش سیگما در بهره وری سازمانی تحقیق پلوراليزم دینی در نگاه شهید مطهری قوانين فوتسال محاسبه متغیرهای مالی شرکت نساجی بروجرد از سال 80 الی 89